Sağlıkta Kalite Standartları


Dünyada hasta bakım kalitesinin optimum düzeyde geliştirilmesi, güvenli bir hasta bakım çevresinin yaratılması, hasta ve çalışanlara yönelik risklerin en aza indirilmesi, kalite iyileştirme ve hasta güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bir dizi hasta ve organizasyonel yapı odaklı kalite sistemi geliştirilmiş ve bu sistemler aracılığı ile sağlık kurumlarının performansları değerlendirilmeye başlanmıştır.

Türkiye’de sağlıkta kalite çalışmalarının temelleri, 2003 yılında “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında başlatılan çalışmalara dayanmaktadır.

Bakanlığımızca “Nitelikli ve etkili sağlık hizmeti için kalite ve akreditasyon” hedefi ile yürütülen çalışmalar kapsamında;
• Çeşitli sektör ve kurum türlerine özgü sağlıkta kalite standartları geliştirilmesi,
• Kurumların sağlıkta kalite standartları açısından izlenmesine ilişkin saha değerlendirmeleri,
• Sağlık çalışanlarının ve kalite değerlendiricilerinin bilgi ve farkındalıklarının artırılmasına yönelik sempozyum,kongre, okul, kurs gibi çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Sağlıkta kalite sisteminin ana unsurları olan söz konusu faaliyetler gerçekleştirilirken, Dünya Sağlık Örgütü hedefleri, uluslararası gelişmeler, ülke sağlık sistemi yapısı ihtiyaç ve öncelikleri esas alınmaktadır. Sağlık alanında ülke genelinde kalite kültürünün geliştirilmesi açısından büyük önem arz eden bu çalışmalar sırasında, çeşitli yöntemlerle kullanıcıların görüş ve önerileri alınmakta, böylelikle saha SKS-Hastane XV uygulayıcılarının kalite çalışmaları ile ilgili tüm süreçlere dahil edilmesi sağlanmaktadır.

Benzer prensiplerle gerçekleştirilen yoğun çalışmalar sonucunda, SKS Hastane Seti (Versiyon-4) revize edilerek, SKS-Hastane (Versiyon-5) hazırlanmış ve siz değerli sağlık hizmeti sunucularının kullanımına sunulmuştur.

Sağlıkta kalite sürecine ait temel bilgileri içeren SKS-Hastane, sağlık hizmetinde kalitenin iyileştirilmesi için hastaneler ve tüm paydaşlar için çok önemli bir rehber niteliğindedir. Puanlandırma sistematiği, standartlar ve değerlendirme ölçütlerine yönelik rehberlik ifadeleri ve eklerde yer alan yardımcı dokümanlar ile birlikte bir bütün oluşturmakta, riskleri minimalize eden ve bu yolla risklerin yönetimini sağlayan yapısıyla, kullanıcı dostu ve inovatif bir özellik taşımaktadır.

SKS-Hastane, Bakanlığımızca hazırlanan, aşağıda bazı örneklerinin de yer aldığı çeşitli yardımcı rehberler ile de hastaneler için kalite yönetiminin tüm esaslarını içinde barındıran geniş bir kaynak oluşturarak yöneticileri de içeren tüm kullanıcılar için etkili bir araç olacaktır.
• Güvenli Cerrahi Uygulama Rehberi
• Güvenli Doğum Uygulama Rehberi
• İlaç Güvenliği Rehberi
• Doküman Yönetimi Rehberi
• Gösterge Yönetimi Rehberi
• Memnuniyet Anketi Uygulama Rehberi
• Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları Kalite Yönetimi Rehberi

Sağlıkta kalite çalışmalarının etkin ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi için, yayımlanan tüm bu dokümanların, bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması ve uygulanması gereklidir.

Sağlıkta Kalite Standartları dokümanını buradan indirebilir ve inceleyebilirsiniz.Sağlıkta Kalite Standartları 2022

Doktorlarımıza Soru Sorabilirsiniz!


Konusunda uzmanlaşmış kadromuzla her zaman sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duymaktayız… Dora Hospital Fulya bölgesinde sizlere hizmet vermektedir. Dora Hospital İletişim bilgilerine ise menü aracılığı ile ulaşabilirsiniz.


Soru Sorabilirsiniz…

Bizi Takip Edebilirsiniz…


Sosyal medya üzerinden hastanemiz hakkında haberler görüntüleyebilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.


Yol Tarifi

Doktora Sor

Whatsapp