Ritim Bozuklukları

Title:

Description:Ritim Bozuklukları

Kalp anne karnından ölene kadar hiç durmaksızın çalışan bir organdır. Kalp hızı vücudun ihtiyacına göre ayarlanır.

Normal kalp hızı 60-100/dakikadır. Kalbin normalden yavaş (bradikardi), hızlı (taşikardi) ya da düzensiz çalışmasına ritim bozukluğu (aritmi) denir. Ritim bozukluğu en sık çarpıntı şikayetine yol açarken, baş dönmesi, bayılma, halsizlik, nefes darlığı, göğüste baskı ya da ağrı olabilir. Çarpıntı her zaman hastalığa bağlı değildir.

Çarpıntım var diye doktora başvuran hastalarda her zaman ritim bozukluğu saptanmaz. Çarpıntı kalp atımının farkındalığıdır. Bu farkındalık kalp atımında düzensizlik, tekleme, hızlanma, yavaşlama ya da güçlü vuru şeklinde hissedilmesidir. Kalp ritminde ve hızında herhangi bir anormallik olmaksızın kan basıncı yüksekliği, heyecan, sinirlilik ya da eforla kalbin daha kuvvetli kasılması çarpıntı şeklinde hissedilebilir.

Çarpıntı sübjektif bir (his) semptomdur. Objektif olarak tespit edilmesi için elektrokardiyografi (EKG) ya da çeşitli kalp ritim kaydediciler (holter ya da event recorder) ile belirlenmesi gereklidir. EKG ya da holter ile aritmi tespit edildiğinde aritmi oluşturan kalp ve diğer hastalıkl nedenleri sogulanmalıdır. Sigara, alkol, çay, kahve ve kafeinli içecekler aritmiyi artırabilir. Grip, allerji ve depresyon gibi çok çeşitli hastalıklarda kullanılan bazı ilaçlar da aritmi oluşturabilir ya da şiddetlendirebilir. Kalp hastalıkları dışında kansızlık, akciğer, tiroid bezi, böbrek ve sinir sistemi hastalıkları, bulantı-kusma ile seyreden hastalıklar aritmi oluşturabilir ya da şiddetlendirebilir.

Kalp kaynaklı ritim bozukluğunu araştırmak için EKG-Holter-Event Rccorder’ın yanında Ekokardiyografı, Efor testi. Eğik Masa Testi ve girişimsel olarak Koroner Anjiyografi ve Elektrofızyolojik Çalışma yapılabilir. Kalp dışı nedenler içinse kan ve diğer bazı testler istenebilir.

EKG ya da holterde ritim bozukluğu belirlendiğinde tedavi gerekliliği sorgulanır. Tedavi gerekli ise amaç mümkünse aritmiyi oluşturan hastalığın tedavisidir. Mümkün değilse ritim bozukluğunun hayatı tehdit ediciliğin ortadan kaldırılması, sıklığının azaltılması, oluşabilecek semptomların önlenmesi ya da azaltılmasıdır. Tedavi gerektiren aritmiler çeşitli ritim düzenleyici ilaçlarla, girişimsel Elektrofızyolojik Çalışma veAblasyon tedavisi ile ya da kalp pili-kalp şoku veren cihazlarla tedavi edilir.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Kategori
Kardiyoloji