OsteidOsteoma.jpg


Osteoid Osteoma

Osteoid osteoma, yaşamın ikinci ve üçüncü dekadlarında erkekleri etkileyen iyi huylu bir primer kemik tümörüdür. Radyografik bulgular, özellikle alt ekstremitenin uzun kemiklerinde, reaktif sklerotik kemikle çevrili radyoaktif nidusu göstermektedir.Klinik olarak, geceleri daha kötü olan ve salisilatlarla iyileşen kalıcı bir ağrı sunar.Ortalama üç yıllık bir süre ile kendi kendini sınırlayan bir etkilenme olabilir, ancak nonsteroid anti-inflamatuarların uzun süreli kullanımında ağrı yoğunluğu ve intoleransı nedeniyle cerrahi tedavi bir seçenektir.Tanı öykü ve radyografik bulgulara göre teşhis edildiğinden şüphelenilir ve doğrulama histolojik analiz ile yapılır.

Osteoid Osteoma 2022

Geleneksel cerrahi tedavi nidusun tam eksizyonudur, ancak bazı dezavantajları tarif edilmiştir.Lezyonun lokalizasyonunda zorluklar ve işlem sırasında kırılma riski, ağrı kontrolü için hastanede kalış ve elverişsiz estetik sonuç gibi.Yazarlar, bu serviste bilgisayarlı tomografi ile yönlendirilen termal radyofrekans ablasyon ile tedavi edilen bir dizi olayı bildirmiştir.Geleneksel blok rezeksiyon yöntemiyle karşılaştırıldığında travmayı ve morbiditeyi en aza indirmeyi tedavi etmeyi amaçlayan güvenli ve etkili bir perkütan yöntemdir.


Dora Sağlık Bilgi FormuHasta genel anestezi altında BT karesine yerleştirildi.İşlem için asepsi ve antisepsi önlemleri alındı.Nidusun tam yerini, komşu yapılarla olan ilişkisini ve merkeze giden en iyi yolu tanımlayan BT görüntüleri yapılır.

BT planlamasından sonra, 8 gauge kemik iğnesi (Jamshidi) nidusa sokulur, böylece 1 cm’lik kemiğe özgü aktif bir sonda ile serin uçlu tek radyofrekanslı iğnenin geçtiği deliği geçirir.İğne yerleştirildikten ve konumlandırılması görüntüleme muayenesi ile onaylandıktan sonra, ablasyon başlatılır.

Klasik başlangıç döngüsü yaklaşık 12 dakika sürer ve iğnenin işlemin sonuna kadar maksimum sıcaklığı 60 °c’dirSoğutma, aktif probun sıcaklığının 10 ° C’nin altında tutulmasıyla her dakika% 0.9 izotonik ile sağlanır.Bu ilk döngüden sonra, soğuk tuzlu yıkama kapatılır ve ikinci döngü başlar.Charring döngüsü soğutma olmadan yapılır;4-6 dakika sürer ve sıcaklık 80 ° C ila 90 ° C’ye ulaşır.Sonuçlar

Takip işlemin ilk haftasından sonra ve işlemin ilk, altıncı ve 12. aylarındaki klinik ve radyografik muayenelerden oluşuyordu;Bu süreden sonra hastaların remisyonda olduğu kabul edildi ve yıllık olarak geri dönmeleri söylendi.Tümör nüksünü değerlendirmek için en önemli dönem ilk 12 aydır.Ablasyon tedavisinde anatomopatolojik inceleme için materyal alınmadı.Ablatif prosedür sırasında hiçbir parazit gözlenmedi;hastalar lezyonun radyografik nüksü olmadan bugüne kadar gelişti ve tam bir ağrı ile düzeldiler.

Osteoid osteoma, genellikle genç bireyleri etkileyen iyi huylu bir kemik tümörüdür.Tipik bir klinik tabloya sahiptir;Çoğu durumda, ağrı aralıksızdır, gece kötüleşir ve salisilatlara(aspirin) tatmin edici bir tepki verir.Tanısal şüphesi temel olarak klinik öykü, fizik muayene ve radyografik bulgulara dayanır. Klasik tedavi nidusun tam cerrahi eksizyonunu gerektirir. Bu prosedürün dezavantajları arasında görüntü kılavuzluKirschner telleri kullanılsa bile intraoperatif lezyonun yerini belirleme zorluğu;rezeksiyon eksik olduğunda yeni bir yaklaşıma duyulan ihtiyaç;bitişik yapılara zarar verme riski;ve yetersiz estetik sonuçlar ve rezeksiyonun neden olduğu kemik defekti nedeniyle kırılmalar gibi kırılganlık gibi postoperatif komplikasyon riskleri vardır.Bu nedenle, bazı durumlarda prosedürün morbiditesini artıran sentetik malzeme ve kemik greftleri kullanmak gerekir.

TC eşliğinde radyofrekans termoablasyon, lezyonun yerleşiminde düşük morbidite ve yüksek doğrulukla minimal invaziv bir perkütan tekniktir.Muhtemel komplikasyonları arasında selülit, kanama ve iğnenin cilde girdiği yerdeki enfeksiyon sayılabilir.Sinir gibi çevre yapılar hakkında özen gösterilmelidir;Bu yapılardan aktif sondaya 1 cm mesafe sınırına uyulması, termal lezyonları önler.Teorik olarak, bu yöntemin en önemli dezavantajı, tanının anatomopatolojik onayının olmamasıdır.Bununla birlikte, bazı yazarlar tanının baskın olarak klinik ve radyografik olduğunu savunmaktadır;histopatolojik onay gerekli değildir ve yokluğu klinik sonucu etkilememektedir.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Doktorlarımıza Soru Sorabilirsiniz!


Konusunda uzmanlaşmış kadromuzla her zaman sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duymaktayız… Dora Hospital Fulya bölgesinde sizlere hizmet vermektedir. Dora Hospital İletişim bilgilerine ise menü aracılığı ile ulaşabilirsiniz.


Soru Sorabilirsiniz…

Bizi Takip Edebilirsiniz…


Sosyal medya üzerinden hastanemiz hakkında haberler görüntüleyebilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.


Yol Tarifi

Doktora Sor

Whatsapp