Neurosurgery.jpg


Omurga ve Omurilik Tümörleri

Omurgada oluşan tümörler iyi huylu (selim), ya da kötü huylu (habis) olabilirler. Bu tümörler omuriliğin içinde, ya da etrafındaki dokularda ve omurgada gelişebilirler.

Bir omurilik tümörü ya da bu bölgedeki omuriliğe bası yapan herhangi bir kitle sinirlere baskı yaparak ağrı, nörolojik problemler ve bazen felçlere neden olabilir.

Omurga ve Omurilik Tümörleri 2022

Omurga tümörlerinin selim ya da habis olması sonucu değiştirmez; tedavi edilmezlerse kalıcı felçlere sebep olabilirler.

Omurganızın bir tümör tarafından zarar görebilecek kısımları şunlar olabilir:

Omurga: omurga, omur adı verilen kemiklerin üst üste dizilmesi ile oluşur ve içinden omurilik geçer

Omurilik: omurganın içerisindeki kanalda bulunur ve beyincikten kuyruk sokumuna kadar uzanır. Beyinden vücuda ve vücuttan beyine mesajları taşır. Omuriliği etrafında üç tabakadan oluşan ve onu korumakla görevli olan bir kılıf vardır. En dıştaki tabaka “dura” adını alır ve çok dayanıklıdır.


Omurga Tümörlerinin Çeşitleri Nelerdir?

Dura dışındaki (omurga) tümörler: omurgada oluşan tümörlerin çoğu vücudun başka yerlerinde oluşan kanserlerden omurgaya yayılırlar (metastaz). Bunların arasında prostat, meme, akciğer ve böbrek kanserleri ilk sıraları alırlar. Metastatik tümörlerde ağrı genellikle ilk belirtidir. Omurga kemiklerinin kendilerinden çıkan tümörler çok daha seyrek görülürler. Bununla birlikte, osteosarkom ve Ewing tümörü gibi bazı tümörler özellikle gençleri seçerler. Ayrıca Osteoid osteoma ve hemangioma omurganın daha sık görülen kendi tümörleridirler.


Dora Sağlık Bilgi Formu


  Duranın altında omuriliğin dışında gelişen tümörler: Bu tümörler omuriliği çevreleyen kılıflardan, ya da omurilikten çıkan sinirlerin kılıflarından kaynaklanırlar. Bu tümörler selim ya da habis olabilirler.

  Omurilik dokusundan gelişen tümörler: Bu tümörler omurilikteki sinir hücrelerinden çok onlara destek olan hücrelerden doğarlar. Çoğunlukla kötü huylu tümörlerdir. Nadiren başka bölgelerde oluşan kanser de omurilik dokusu içine metastaz yapabilirler.  Risk Faktörleri Var Mıdır?

  Omurilik tümörlerinin kesin nedeni belli değilse de genetik faktörlerin tümör gelişiminde büyük rolü olduğu düşünülmektedir. Omurilik tümörleri genellikle şu kişilerde daha çok görülürler:

  Nörofibromatozis 2: Ailevi görünüm özelliği olan bu selim tümör insanlarda beyincikte işitme sinirine komşu olarak tek veya iki taraflı gelişir ve olarak işitme kaybına neden olur. Bu tümörün bulunduğu şahıslarda omurilik tümörü gelişme sıklığı da fazladır.

  Von hippel Lindau Hastalığı: Birçok organı da tutabilen bu hastalık beyin, gözde retina, ve omuriliğin damarlarından kaynaklanan selim bir tümördür; ayrıca böbrek ve böbreküstü bezleri gibi organlarda başka tümörler de oluşturur.

  Vücut bağışıklığının yetersiz olduğu durumlar: Kan hücrelerini tutan kanserli hastalarda vücut bağışıklığı hastalığa bağlı olarak ya da yapılan tedavileri yan etkisi olarak azaldığından bu hastalarda omurilik tümörleri görülebilirler.

  Halen bulunan başka organ kanserleri: Vücudun başka yerinde yerleşmiş herhangi bir kanser omuriliğe metastaz yapabilirse de meme, akciğer, multipl myeloma ve prostat kanserlerinde metastaz daha sık rastlanır.  BELİRTİLER NELERDİR?

  Bulgu ve belirtiler tümörün cinsine ve bulunduğu yere göre değişir. Tümör büyüdükçe omuriliği ve ondan çıkan sinir köklerini etkileyerek çok çeşitli bulgu ve belirtiler verebilir.

  Omurilik tümörünün belirtileri şunlar olabilir:

  Tümörün yerleştiği bölgeye göre değişen ve vücudun başka bölgelerine de yayılabilen ağrı.

  Kol ve bacaklarda güç ve duyu kaybı

  Bazen düşmelere de neden olabilen yürüme güçlükleri

  Ağrı, sıcaklık ve soğukluk duyularının azalması

  İdrar yapma ve dışkılama işlevlerinin bozulması

  Baskı altında kalan sinirlere bağlı olarak vücudun değişik kısımlarında felçler

  Omurilik tümörlerinin belirtileri sıklıkla omurganın diğer iyi huylu hastalıkları ile karıştırıldığından tanı konulması güçleşir ve gecikir. Örneğin boyun ve bel ağrısı omurganın bütün hastalıklarının ortak belirtisidir.  DOKTORA NE ZAMAN GİTMELİYİM?

  Belirtildiği gibi birçok omurilik hastalığı omurilik tümörlerinin bulgu ve belirtilerini taklit ederler. Ancak aşağıdaki belirtileri taşıyorsanız hemen doktora görünün:

  Kol ve bacaklarınızda giderek artan güçsüzlük

  Kol ve bacaklarda giderek artan uyuşma ve karıncalanmalar

  Yürüme güçlüğü

  İdrar ve dışkı işlevlerinde bozulma  DOKTOR RANDEVUSUNA HAZIRLIK

  Omuriliğinizde tümör olabileceğini düşündüren bazı belirtiler yaşıyorsanız doktorunuzdan randevu alın. Muayene süresi kısıtlı olduğu için doktor tarafından bilgi istenebilecek bazı önemli noktaları önceden göz önüne alın. Bu noktalar şunlar olabilir:

  Kol, ya da bacaklarınızdaki güç kaybı

  Kol, ya da bacaklarınızdaki uyuşma ve karıncalanma gibi duyu bozuklukları.

  İdrar yapma ve dışkılama işlevindeki değişiklikler

  Eğer varsa, arkadaşlarınızın ya da yakın aile fertlerinin sizde gözlemlediği değişiklikler

  Vitaminler ve diyet katkıları da dahil olmak üzere kullandığınız bütün ilaçlar

  -Doktora sormak istediğiniz bütün sorular. Özellikle, eğer omurilik tümörü tanısı almışsanız bilgilenmeniz için aşağıdaki soru örneklerinden yararlanabilirsiniz:

  Ne tip bir beyin omurilik tümörü taşıyorum?

  Omuriliğimin neresinde bulunuyor?

  Ne büyüklükte?

  Büyüme eğilimi gösteriyor mu ve hangi hızda?

  İyi huylu mu, yoksa habis mi?

  Tedavi seçenekleri nelerdir?

  Ameliyat şart mı?

  Ameliyattan sonraki durumum nasıl olacak?

  Bu tip tümörlerin sonucu nedir?

  Akınıza takılan her şeyi hatırlamak güç olacağı için önceden bir soru listesi hazırlayın.  MUAYENE VE TETKİKLER

  Nörolojik muayene: Nörolojik muayene, kas gücü, duyu, denge ve refleks muayenelerini içerir. Bunlardan bir veya birkaçının bozulması omuriliğinizde bir tümör ya da bir hastalık olduğunu gösterir.

  Görüntüleme yöntemleri: Görüntüleme yöntemleri omurilik tümörlerinin tansında başvurulan en önemli tetkiklerdir. Manyetik rezonans imaj (MRI) tekniği en çok kullanılan yöntemdir. Bazen damar yolu ile boya işlevi gören bir madde enjekte edilir. Bu madde tümörün daha iyi görüntülenmesini sağlar. Diğer bir görüntüleme tekniği bilgisayarlı tomografidir. (BT). BT, özellikle omurga kemiklerinde oluşan tümörleri görüntülemede yararlıdır.

  Elektromyografi (EMG): Her ne kadar görüntüleme yöntemleri omurilik tümörlerine tanı konulmasında yeterli ise de bazı durumlarda ayırıcı tanı için EMG gerekebilir. EMG, sinir ve kaslardaki elektriksel iletimi ölçen bir tetkik yöntemidir.

  TEDAVİ SEÇENEKLERİ NELERDİR?

  İdeal tedavi yöntemi omurilik tümörünü tamamen yok etmektir.

  Cerrahi yöntem: Bu yöntem tedavide en geçerli yöntemdir. Tanı konulduktan sonra hemen ameliyat yapılmalıdır. Hastanın gözlenmesinin bir anlamı yoktur, çünkü kaybedilen vakit sırasında gelişebilecek felçler genellikle geri dönüşsüzdürler. Gelişen yeni teknikler daha önce ameliyat edilmesi imkânsız görülen tümörlerin bugün kolaylıkla çıkarılabilmelerini sağlamaktadırlar. Yüksek kalitede görüntü sağlayan cerrahi mikroskoplar tümör dokusunu normal dokudan ayırt etmede büyük kolaylık sağlamaktadırlar. Ayrıca operasyon sırasında kullanılan nöromonitorizasyon teknikleri de sinirlere olabilecek hasarı minimuma indirgemektedirler. Ultrasonik dalgalar ve lazer ışınları de ameliyat sırasında başvurulan teknik yöntemlerdir. Bununla birlikte, bütün bu gelişmiş teknolojiye rağmen bazı tümörler tam olarak çıkarılamayabilir. Tümör tam olarak çıkartılamazsa cerrahi tedaviye kemoterapi ve radyoterapi eşlik eder.

  Standart radyasyon tedavisi: Bu yöntem operasyon sırasında tam olarak çıkartılamayan tümör artıklarını öldürmek, ya da nüks etme olasılığı olan habis tümörlerin tedavisi için uygulanır. Metastatik tümörlerde de en etkili yöntemlerden biridir. Radyoterapi bazı çok ağrılı hallerde, ya da cerrahinin çok riskli olduğu durumlarda başlıca tedavi şekli olarak da kullanılır.

  Stereotactic radyasyon cerrahisi: bu teknik halen beyin tümörlerinin tedavisi için kullanılmaktadır. Omurilik tümörlerinin tedavisi için de araştırmalar yapılmaktadır.

  Kemoterapi: Kanser tedavisinde uygulanan kemoterapinin amacı kanser hücrelerini öldürmek ya da büyümelerini yavaşlatmaktır.,Kemoterapinin tek başına ya da radyoterapi ile birlikte kullanımının sizin için ne ölçüde yararlı olacağına doktorunuz karar verecektir. Kemoterapinin halsizlik, bulantı, kusma, infeksiyon riskinin artması ve saç dökülmesi gibi riskleri vardır.

  Diğer ilaçlar: Cerrahi, radyoterapi, ve bazen tümörün kendisi omurilik içerisinde ödeme neden olacağından bu durumu önlemek için doktorlar bazen tedavi süreci içerisinde kortizon alımını önerebilirler. Kortizonun her ne kadar ödem giderici etkisi varsa da uzun süreli tedavilerde kemik erimesi, kan basıncında yükselme, şeker hastalığı ve enfeksiyon riskini arttırma gibi yan etkileri de vardır.

  Genel olarak omurilik tümörlerinin tedavi süreci haftalar boyunca devam eder. Bu süreç zarfında, tümörün oluştuğu yere bağlı olarak, kol ve bacaklarda geçici güç kaybı, duyu kayıpları oluşabilir. Ayrıca operasyon sonrası kanamalar ve sinir hasarları da görülebilen komplikasyonlar arasındadırlar.

  Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.


  0 Yorum
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Doktorlarımıza Soru Sorabilirsiniz!


  Konusunda uzmanlaşmış kadromuzla her zaman sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duymaktayız… Dora Hospital Fulya bölgesinde sizlere hizmet vermektedir. Dora Hospital İletişim bilgilerine ise menü aracılığı ile ulaşabilirsiniz.


  Soru Sorabilirsiniz…

  Bizi Takip Edebilirsiniz…


  Sosyal medya üzerinden hastanemiz hakkında haberler görüntüleyebilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.


  Yol Tarifi

  Doktora Sor

  Whatsapp