Nöroloji


Nöroloji Nedir?

Nöroloji pek çok hastalığın tespit edilebilmesi, özellikle sinir sisteminden kaynaklı olan rahatsızlıkların tanısı ile ilgilenen tıp dalıdır. Sinir sisteminde meydana gelen ve cerrahi bir müdahaleye ihtiyaç duyulmayan rahatsızlıkların tespitinde pek çok nörolojik test çeşidi kullanılmaktadır.

Nöroloji iki temel alana ayrılmaktadır. Bu alanlar tedaviye tabi olacak kişinin yaş aralığı temel alınarak çok nörolojisi ve yetişkin nörolojisidir. Hastanelerde uygulanan nörolojik tedavi süreçleri hastanın ihtiyacına bağlı olarak, ayakta ve ya yatarak şeklinde uygulanmaktadır.

Nöroloji Hangi Hastalıkların Teşhis Ve Tedavi Süreci İle İlgilenir?

Nörolojik hastalıkların tespiti ile ilgilenen ve bu alan, ayrıca nörolojik nedenlerle gelişen diğer hastalıkların nedenlerinin tespiti ve teşhisi konusunda da etkilidir.

 • Epilepsi
 • Beyin ve damar hastalıkları
 • Baş ağrısı
 • Bunama
 • Kas rahatsızlıkları
 • Uyku problemleri
 • Demiyelinizan rahatsızlıklar
 • Kronik baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • İstem dışı kasılmalar ve tikler
  Hareket bozuklukları gibi hastalıkların tanısında ve tedavisinde nöroloji dalından doğrudan ya da dolaylı yoldan yararlanılmaktadır.


Nöroloji Rehberi


No more posts

Nöroloji Nasıl Teşhis Koyar?

Herhangi bir sağlık sorunu yaşayan kişilerin problemleri nöroloji ile ilişkilendirildiğinde sevk işlemi yapılmaktadır. Nörolojik hastalıkların teşhisinde, hastanın öyküsü oldukça önemlidir. Bu öyküden yola çıkılarak uzman hekimin uygun görmesi halinde, çeşitli görüntüleme testleri de yapılmaktadır. Yapılan bu testler yardımıyla, kişinin hastalığının nörolojik tespiti yapılabilir.

Nörolojik Muayene Nasıl Gerçekleştirilir?

Kişinin doğrudan nörolojik bir rahatsızlık nedeniyle nöroloji uzmanına başvurması ile tanı ve tedavi süreci başlamaktadır. Kişinin doğrudan bu birime başvurması mümkün olduğu gibi, başka bir uzman görüşü ile söz konusu birimi sev ki de söz konusu olabilmektedir. Bu işlemin ardından hasta öyküsü talep edilir. Hasta öyküsü, hasta tarafından yaşanan tüm olumsuz durumların aktarılması işlemidir. Erken teşhis için son derece etkili olan bu yöntem, tedavi süreci boyunca da aynı önemini korur.

Takip eden süreçte, bilinç testleri, reflekslerin ölçümüne yönelik testler, sinir germe testleri, motor sistem ölçümler ve karniyel sinir testleri yapılabilmektedir. Yapılan bu testlerin tamamı hastanın etkenlere karşı uyaranlara karşı verdiği tepkilere bağlı olarak doküman haline gelir.

Nöroloji dalı, yoğun bir biçimde teknolojik yöntemlerin ve yeni tedavi biçimlerinin aktif olarak kullanıldığı bir alandır. Geliştirilmiş laboratuvar teknikleri ile desteklenen modern tıbbi uygulamalar, nörolojik hastalıkların tanısının konması ve tedavisi şeklinin belirlenmesi hususunda oldukça etkilidir. Hastanemizde tüm teknolojik cihazlar aktif olarak hizmet vermektedir. Uygulanan tüm yöntemler otoritelerce onaylanmıştır.

 • Anjilografi
 • Nörolojik rehabilitasyon
 • CT
 • MR
  Girişimsel nöroradyolojik uygulamalar yaygın olarak uyku bozuklukları, bilinç bozuklukları ve sara hastalığının tanısında önemli yer tutar.

Nörolojik Hastalıklarda Hangi Tedavi Yöntemleri Kullanılmaktadır?

Nöroloji dalı, her geçen gün yeni yöntemlerin uygulandığı bir alandır. Bu alan ilişkin en yaygın tedavi yöntemi nörolojik rehabilitasyon çalışmalarıdır. Yapılan bu çalışmalar ile hastanın, semptomlarının azaltılması hedeflenmektedir. Hem yetişkinler hem de çocuklar için uygulanabilen bu tedavi yöntemi

 • İnme
 • Felç
 • ALS
 • MS
 • Serebral palsi
 • Guillain barre sendromu
 • Parkinson
 • Denge bozuklukları
 • Kas distrofisi gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkin bir biçimde kullanılmaktadır.

Tedavi süreci başlamadan hastanın öyküsünün alınması önemli ölçüde değerlidir. Hasta öyküsü takip neden süreci tam anlamıyla yönetecek olan verileri içerir. Uygulanan bu tedavide hastanın fiziksel ve psikolojik özellikler, hastalığının ilerleme seviyesi ihtiyaçları ve beklentileri büyük önem taşır. Her hasta için ihtiyacı doğrultusunda farklı sistemlerde tedavi periyotları kararlaştırılmaktadır. Kimi hastalara rehabilitasyonun yanı sıra, uzman görüşü ile ilaç kullanımı da yapılabilir.

Nöroloji alanı ile ilgili olan bir hastalığın tedavisi söz konusu olduğunda, uzman hekimler, psikolog ve terapistler hasta ve hasta yakınları ile sürekli bir işbirliği sağlamaktadır.

Nörolojik rehabilitasyonlarda asıl hedef semptomların azaltılmasını sağlama ve süreç içerisinde tam anlamıyla semptomları ortadan kaldırarak hastanın gündelik hayatının sekteye uğramasının önüne geçmektir. Nörolojik hastalıkların hemen hemen hepsinin, hastanın fiziksel görüntüsünün değişmesinin yanı sıra, gündelik hayatını sürdürebilmesine engel teşkil edebilecek durumlar ortaya çıkabilmektedir. Yaşanan olumsuz durumlar, hastanın sosyal hayatı ile ilgili sorunların oluşmasına da sebep olabilir. Kişilerin öz benliklerine karşı olumsuz bir tutum içerisine girmesine neden olabilir. Yapılan nörolojik rehabilitasyonla hastalığın hem fiziksel hem de psikolojik etkileri hafifletilmektedir.

İntraoperatif Görüntüleme Kimlere Gereklidir?

Geçtiğimiz 20 yıllık bir süre içerisinde kullanım alanı oldukça genişlemiş ve sıklıkla tercih edilen intraoperatif görüntüleme yöntemi, olası bir drumda patolojik bir incelemenin yapılabilmesine olanak tanıyan inceleme yöntemidir.

Ağırlıklı olarak beyin cerrahisi ve nörolojik incelemelerde kullanılmaktadır. Bu görüntüleme yönteminde sinir ve omurilik rahatsızlıklarının ve nörolojik hastalıkların tanısının konulması kolaylaşmıştır. Cihaz yardımıyla 3 saniye gibi kısa bir süre içerisinde üç boyutlu olarak 360 derecelik bir tıbbi görüntüleme verisi elde edilebilmektedir. Uzmanın talebine bağlı olarak hasta üzerinde 2 boyutlu görüntüleme de yine aynı cihaz yardımıyla mümkün olabilmektedir.

İntraoperatif görüntüleme cihazı tomografi ile aynı işlevlere sahiptir. Ancak bu cihazın tomografiye göre hasta açısından ciddi bir avantajı bulunur. intraoperatif görüntüleme tekniğinde kişi görüntüleme esnasında çok az bir oranla radyasyona maruz kalmaktadır. Ayrıca işlem süresi tomografiye nazaran çok daha kısadır. Görüntü kalitesi ise eşdeğerdir.

İntraoperatif görüntüleme yöntemi hızlı bir işlem olması sayesinde acil müdahale ya da veri elde edilmesi gereken durumlarda yani ameliyathanelerde kolaylıkla kullanılabilmektedir. Görüntüleme için cihazın hastanın bulunduğu alan yaklaştırılması yeterli olur. son derece ergonomik bir kullanımı bulan cihaz sayesinde uzmanların işlem yapabilmesi de kolaylaşır. Tomografi cihazı ile kıyaslandığında tek bir hareketle kısa bir sürede görüntüleme yapabildiğinden ilaç dozu 3’te 1 oranda düşüktür.

İntraoperatif görüntüleme cihazının kullanılabileceği hastalar

 • Nörolojik bir hastalığı olan kişiler
 • Sinir sistemi sorunları bulunanlar
 • Omurilik hastalıkları olanlar
 • Pelvik görüntüleme gerektiren hastalıklar
 • Obezite cerrahisi yapılan kişilerdir.


Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Doktorlarımıza Soru Sorabilirsiniz!


Konusunda uzmanlaşmış kadromuzla her zaman sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duymaktayız… Dora Hospital Fulya bölgesinde sizlere hizmet vermektedir. Dora Hospital İletişim bilgilerine ise menü aracılığı ile ulaşabilirsiniz.


Soru Sorabilirsiniz…

Bizi Takip Edebilirsiniz…


Sosyal medya üzerinden hastanemiz hakkında haberler görüntüleyebilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.


Yol Tarifi

Doktora Sor

Whatsapp