En Son Eklenenler


Trigeminal Nevralji 2022

Plastik ve Estetik Cerrahi

Trigeminal Nevralji

Trigeminal nevralji, günlük hayatı ciddi derecede olumsuz bir şekilde etkileyen ağrı bozukluklarının vücudun belirli bir bölgesinde yoğun olarak hissedilmesi ile oluşan önemli bir sağlık problemidir. Bu sorunun çözülebilmesi için öncelikle her hastalıkta olduğu gibi ne sebeple meydana geldiği öğrenilmeli ve bu sebeplere yönelik önlemler alınması gerekmektedir.

Trigeminal Nevralji Genel Tanıtım

Trigeminal nevralji hastalığının ismi, yüzde hissi sağlayan üç kollu sinirden gelmektedir. Bu üç kolun ilki göze doğru, ikincisi yanağa doğru, üçüncüsü ise çeneye doğru gitmektedir. Bu sinirin çeşitli sebepler sonucu hasar görmesi günlük hayatı ciddi anlamda etkileyecek birçok belirti ortaya çıkarabilir. 

Bu hastalığın ilk aşamalarında kişiler kısa ve hafif ataklar yaşayabilir. Fakat bu durum ilerlediğinde daha uzun, sık ve yoğun olan ağrı nöbetlerine sebep olabilir. Bu hastalık kadınlarda erkeklere oranla çok daha sık görülmektedir. 50 yaş üstü kişilerde ortaya çıkma ihtimalinin daha yüksek olduğu söylenmektedir. Dünyada görülme sıklığı yüz binde beştir. Türkiye’de her yıl dört bin yeni vaka çıktığı söylenebilir.

Trigeminal nevralji diğer adıyla tic douloureux olarak da bilinmektedir. Diğer bir deyişle bir yüz ağrısıdır. Toplumda delirten hastalık veya intihar hastalığı olarak da adlandırılmaktadır. Bu sorunu yaşayan hastalar için diş fırçalamak ya da makyaj yapmak gibi yüzde gerçekleştirilen çok hafif uyarıcı durumlar bile dayanılmaz bir ağrıya sebep olabilir. Ağrı özellikle yemek yenirken, dişlere soğuk bir şey temas ettiğinde, diş fırçalanırken, yüzün o bölgesine dokunulduğunda tetiklenmektedir. Bu nedenle de hastaların çoğu bu ağrıyı önce diş ağrısı zanneder, buna yönelik tedavi görür.

Günümüzde ise çeşitli modern tıbbi tedavi yöntemleri ile trigeminal nevraljiye sahip hastaların, acı dolu bir hayatı olmak zorunda değildir. Bu hastalık genellikle ilaç, enjeksiyon veya cerrahi müdahaleler ile yönetilebilmektedir.

Trigeminal Nevraljinin Nedenleri

Trigeminal nevralji sebeplerine baktığımızda en sık karşılaşılan durum ise, sinirin beyin sapına girdiği bölgede damarın sinire temas etmesi nedeniyle bu ağrı tetiklenmekte olduğunu söyleyebiliriz. Bazı hastalarda ise bu sinire bir tümör temas eder ya da sinirin kendi yapısında bir bozukluk olabilir. Bu hastalıkta, yüzde bulunan hisleri beyne taşıyan trigeminal sinirin işleyişi bozulmaktadır. Bu temas sinire baskı yaptığından zaman içinde hatalı sinyaller gönderilmesine sebep olur.

Trigeminal nevralji bazı vakalarda ise yaşlanmanın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda bu hastalığa trigeminal sinire baskı yapan iyi ya da kötü bir tümör de neden olabilmektedir. Yemek, diş fırçalamak, su içmek, tıraş ya da makyaj gibi eylemler gibi aynı şekilde soğukta yüze temas eden rüzgar, ağrının birden başlamasına sebep olabilir. Bu nedenle soğuk havaya çıkılması durumunda yüzün korunması önerilir. Bunun yanı sıra klima, havalandırma gibi araçlara da direkt olarak maruz kalınmaması gerekmektedir. Bazı hastalarda ise, bir beyin lezyonu, diğer anormallikler nedeniyle de ortaya çıktığı görülmektedir. Yine diğer nedenleri olarak cerrahi yaralanmalar, felç ya da yüz travması da hastalığın ortaya çıkmasına sebep olarak sayılabilir.

Trigeminal Nevralji Belirtileri

Trigeminal nevralji pek çok belirti ile kendini gösteren bir hastalıktır. Bu belirti ve semptomlar arasında ağrı modelleri bulunmaktadır. Bu ağrı modelleri hastada aşağıda sıralandığı üzere bir ya da birden çok şekilde görülebilir:

 • Yüz bölgesinde şiddetli bir şekilde ağrı hissedilir. 
 • Genellikle yüzün sağ tarafında hissedilir.
 • Hissedilen ağrı zonklama veya elektrik çarpması olarak tanımlanabilir. Atipik nevraljide ise ağrı, yanma hissine benzemektedir.
 • Ağrı, hastanın yüzünde bir noktada ya da daha geniş bir düzende hissedilebilir.
 • Kısa süreli ve uzun süreli ağrı nöbetleri görülebilir.
 • Yanak, dudaklar, dişler ve diş etleri, çene ya da daha az olsa da göz ve alın dahil olmak üzere bu bölgelerde ağrı gelişebilmektedir.
 • Trigeminal nevralji ağrıları genellikle kendini ataklar şeklinde kendini gösterir. Ağrı şiddeti dayanılmaz bir ölçüde olabilir. Bu nedenle kişi yemeyi, konuşmayı reddedecek duruma gelebilmektedir.
 • Ağrı yüzün bir tarafını etkilediği gibi nadiren de olsa her iki tarafını da etkileyebilir.
 • Hastalar ağrı oluşmadan önce ağrının başlayacağını anlayabilir. Ağrının oluştuğu bölgede yanma veya rahatsızlık hissi oluşur.
 • Ağrılı atak sonrası yüzde istemsiz kasılmalar oluşabilir.
 • Zaman ilerledikçe ağrı atakları daha sık ve daha yoğun şekilde gelebilir.

Trigeminal Nevralji Tanı Yöntemleri

Trigeminal nevralji ön tanısının koyulması için hastanın doktora ağrının tanımını yapması çoğunlukla yeterli olabilmektedir. Bunun için ağrının türü, yeri ve tetikleyen unsuru önemlidir. Fakat bu verilen semptomlar nörolojik ya da nörolojik olmayan rahatsızlıkları da akla getirmektedir. Bu sebeple de tanı sürecinde hastanın sağlığı hem fiziksel hem de ruhsal açıdan incelenmelidir. Diğer tüm şüpheler ortadan kalkınca kesin bir tanı konulmalıdır. Bu sürece önem verilmesi gereklidir çünkü bu rahatsızlık multipl skleroz ya da tümör gibi ciddi hastalıkların yan etkisi olarak da ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple tanıyı doğru koymak çok önemlidir.

Doktorlar bu hastalığı teşhis etmek ve durumun altında yatan sebepleri belirlemek için pek çok farklı testten yararlanabilir. Yapılan muayene sürecinde doktor tarafından hastanın yüzünün farklı bölgelerine dokunulur ve incelenir. Bu sayede ağrının tam olarak nerede ortaya çıktığı ve eğer bu hastalık varsa trigeminal sinirin nereyi etkilediği belirlenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda yapılacak refleks testleri de semptomların neden kaynaklandığını anlamada yardımcı olacaktır.

Trigeminal nevralji tanısını koymak için MR çekimi yapılmalıdır. Doktor, ağrının nedeninin multipl skleroz ya da bir tümörden kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmek için manyetik rezonans görüntüleme (MRI taraması) talep edebilmektedir. Bazı hastalarda ise damarların çok daha net görüntülenmesi için manyetik rezonans anjiyografisi çekilmesi de doktor tarafından talep edilebilmektedir. 

Trigeminal Nevralji Tedavi Yöntemleri

Trigeminal nevralji tedavisinde hastanın yaşı ve altta yatan hastalığa göre yöntemler değişkenlik gösterebilmektedir. Altta yatan bir tümör ya da bir kitle var ise cerrahi yöntem önerilmektedir. Bunun dışında temelde üç tip tedavi yöntemi uygulanır. Bunlardan ilki ilaç tedavisidir. Bu anlamda genellikle beyne gönderilen ağrı sinyallerini azaltacak ya da toptan engelleyecek ilaçlar reçete edilir. Oksakarpazepin, gapapentin ve difenilhidantoin gibi ilaçlar tek başına ya da hastanın durumuna göre dönüşümlü olarak da kullanılmaktadır.

İkinci yöntem için cerrahi olmayan sık kullanılan girişimler sayılabilir. Bunlar da kısaca orta yaş ve yaşlı hastalarda güvenle kullanılabilecek yöntemlerdir ve gerektiğinde de tekrarlanabilir: Radyofrekanstermokoagülasyon, Trigeminal traktotomi, Gama ışınları ile sinire radyasyon verilmesi ile ağrıyı gidermek üzere kullanılan Gamma Knife yöntemi ve son olarak, gliserol rizotomi ya da DREZ ameliyatları olarak belirtilmektedir.

Üçüncü yöntem ise cerrahidir ve trigeminal sinirin beyin sapından çıktığı yerde herhangi bir şekilde damarsal bir bası varsa bunun kaldırılması yönünde geliştirilmiştir. Cerrahi yöntem, deneyimli doktorlar tarafından uygulandığında komplikasyon oranı oldukça düşük bir yöntemdir. Sinir tahrip etmeden sinir ile damar arasına teflon materyeli yerleştirilmesi ile sağlanır.

Her hastalık sürecinde olduğu gibi Trigeminal Nevralji ağrıları durumlarında da erken teşhis, tanı ve tedavi son derece önemli ve de özen gösterilmesi gereken bir hastalıktır. Bu nedenle ilgili doktora muayene edilmesi önemle tavsiye edilmektedir. 

Tiroid Kanseri, Sinüzit, Ağız Kanseri
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.En Son Eklenenler


Trigeminal Nevralji 2022

Plastik ve Estetik Cerrahi


Trigeminal Nevralji


Trigeminal Nevralji

Trigeminal nevralji yüz kısmında kronik bir şekilde oluşan ağrı olarak bilinmektedir. Oluşan bu kronik ağrı yüz kısmında hislerin beyin merkezine ulaşması veya sinyal gönderilmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Bir süre sonrasında sürekli hale gelen bu durum oldukça bunaltıcı olmaya başlamaktadır. Çünkü kişinin sosyal yaşamını da etkileyen durumları öne çıkarmaktadır. Bu hastalığı yaşayan kişiler için en ufak bir hareket bile ağrının başlamasını tetikleyebilmektedir.

Trigeminal Nevralji 2022

Günlük olarak yapılan diş fırçalama zamanında hafif bir hareket bile ansızın başlayan bir yüz ağrısı oluşturabilmektedir. Aynı şekilde yapılan bir makyaj bile Trigeminal nevralji durumunu tetikleyen sorun olarak yorumlanmaktadır. Bu nedenle sosyal anlamda sıkıntı yaratan hastalıklar grubuna girmektedir.

Trigeminal nevralji hastalığının ilk evreleri hafif ve yavaş ilerlemektedir. Yaşa bağlı olarak ta geliştiği bilinen bu hastalığın özellikle kadınlarda daha sık görülmesinin birçok nedeni olabilmektedir. Tıbbi anlamda modern tedavi çeşitlerini günümüz sağlık sektörü hastaya en uygun bir şekilde uygulamaktadır.


Böylece yaşanılan hastalık kısa süre zarfında bitmekte ve yeniden kişi sağlığına kavuşmaktadır. Yüz travması olarak ta adlandırılan Trigeminal nevralji rahatsızlığı üst üste stres yaşayan kişilerde de görülmektedir. Fakat hastaların tıbbi öykülerinde her zaman can alıcı konular olmayabilir. Bu gibi durumlarda kullanılan ilaçlar ve bağımlılıklar dikkat çekmektedir.


Dora İlgi Alanları Bilgi FormuTrigeminal Nevralji Nedenleri

Trigeminal nevralji oluşmasının genel nedenleri arasında farklı durumlar öne çıkabilmektedir. Yüz kısmında oluşan hislerin beyne taşınması dolayısıyla farklı sinir işlevi bozukluğu yaşanmaktadır. Durum bu şekilde olunca sinir sistemi mekanizması da bozulabilmektedir. Özellikle Trigeminal nevralji hastalığında görülmekte olan asıl sorun normal kan damarı ile beynin tabanında yer aldığı bilinen Trigeminal sinirlerinin temasıdır.

Temas gerçekleştiği an aniden şiddetli bir yüz ağrısı oluşabilmektedir. Buna sebebiyet veren en ufak bir yüz uygulaması bile tetikleyen faktör olmaya başlamaktadır. Yüzünüze masaj yapma, makyaj veya yüz üstü yatmak gibi her durum olası ağrıyı aniden başlatabilir. Bu hastalığın kötü taraflarından biri de kronik olmasıdır.

Giderek miyelin kılıfına da zarar vermeye başlayan Trigeminal nevralji multipl skleroz hastalığı ile ilgili bir ilişki içinde olabileceğinden farklı sorunları da açığa çıkarabilmektedir. Örneğin; iyi huylu veya kötü huylu tümör oluşumlarına sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle hastanın tıbbi öyküsü çok önemlidir.

Özellikle belirtilen nedenleri şu şekilde sıralanmaktadır.

 • Kafa travmaları
 • Kaza ve yaralanmalar
 • Felç

Yukarıda belirtilen durumlar tıbbi açıdan öne çıkan en belirgin gözlemlenmiş Trigeminal nevralji nedenleridir. Fakat Trigeminal nevralji hastalı 40 yaş sonrasında da görülebilen ve ya ortalamasına bağlı olarak ta gelişebilen bir hastalık olarak bilinmektedir. Bununla birlikte beyinde oluşan lezyonlar nedeniyle de Trigeminal oluşabilmektedir. Aynı şekilde anormal bozulmalar neticesinde de görülebilen bir hastalık türüdür.Trigeminal Nevralji Belirtileri

Trigeminal nevralji rahatsızlığının belirtileri arasında çok fazla durum gözlemlenebilmektedir. Bu nedenle tek bir belirti ile öne çıkmamaktadır. Farklı ağrı çeşidi ile kendini gösteren Trigeminal nevralji rahatsızlığı oldukça farklı semptomlar eşliğinde kendini gösterir. Ağrının modeli ve yarattığı etkiler ise şu şekilde sıralanan belirtilerine eşlik etmektedir.

 • Yüz kısmında oluşan ağrının tek bölgede kalması veya yayılması
 • İlk seferde yüz kısmının tek tarafını etkileyen ağrı daha sonrasında yüzün çift tarafını da etkilemeye başlamaktadır.
 • Birkaç saniyelik veya dakikalarca sürebilen ağrı nöbetleri yaşanması
 • Çeşitli ağrı nöbetleri geçiren hastaların belirttiği durumlar elektrik çarpması gibi ani gelişen şekilde olmaktadır.
 • Günler veya aylarca sürebilen Trigeminal nevralji kronik ağrıları aynı şekilde belirli süreler boyunca hiçbir belirti göstermeyebilir.
 • Üst üste yaşanan delici veya yanıcı olarak belirtilen ağrılı durumlar gözlemlenebilmektedir.
 • Yanak, çene, dudak, alın ve göz çevresinde oluşabilen ağrılar giderek yaygınlık gösterebilmektedir. Aynı zamanda sinir merkezine uyarı gönderen bir sinyal mekanizması da oluşturabilmektedir.
 • Spontane ağrı ve atakları geliştiren sorunlar oluşturur. Örneğin; diş fırçalanması veya makyaj yapılması gibi oluşan değişik nedenlerle ağrılar başlayabilmektedir.
 • Yüz etkileşimleri ile yaşanan benzer durumların tümü spontane ağrıları geliştirmektedir. Bu nedenle herhangi bir yüz uygulaması hastalığın ani atak göstermesini sağlamaktadır.
 • Zaman içinde çok daha sık hale gelen ağrılar bir süre sonra kronik hale gelebilmektedir.
 • Reçetesiz bir şekilde sürekli alınan ağrı kesiciler ve kullanımları sonrasında bile geçmeyen ağrılarda mutlaka hekime başvurulması gerekmektedir.

Yukarıda sıralanan Trigeminal nevralji belirtileri arasına farklı semptomlar veya durumlarda eklenebilmektedir.Trigeminal Nevralji Tanı Yöntemleri

Trigeminal nevralji tanı yöntemleri açısından öncelikli olarak hastanın tıbbi geçmişi ele alınmaktadır. Ani oluşan ağrı vakaları anlık olarak ta yaşanabilir. Bu nedenle oluşan ağrının hangi sebeple kaynaklandığını anlamak açısından doktorun bazı tetkikler yapması gereklidir. Multipl skleroz gibi bir durumun veya tümörün ağrı oluşturup oluşturmadığını anlamak açısından MR çekimleri yapılmaktadır. Bu çekimler sayesinde ağrının oluşum sebebi ve şiddeti anlaşılabilmektedir. Ayrıca gerekli görüldüğü vakit biyopsiye varan tanı yöntemi de uygulanabilmektedir. Kan tahlilleri ve manyetik rezonans çekimleri birleştirilerek hastalığa sebep olan etkende aynı şekilde araştırılmaktadır.

Etken sebep nedeniyle yapılan tetkikler çoğalabilmektedir. Hangi durumdan kaynaklı olduğunu anlamak ve doğru tedavi uygulanması açısından önemli rol oynadığı bilinmektedir. Ayrıca bazı hekimlerin Trigeminal nevralji hastalığında kan damarlarını kontrol etmek amaçlı yaptığı boya enjekte uygulaması vardır. Bu uygulama sayesinde anjiyografisi ölçülen hastaların kan akışı düzeni de incelenmektedir. Bu tür bir testin yapılması veya tanı yöntemi gerekli görülen bir müdahale niteliğinde sayılmaktadır. Çünkü yüz kısmında oluşan her ağrı Trigeminal nevralji demek değildir. Bu nedenle çok dikkatli olunması ve doğru teşhis yapılması gereklidir.Trigeminal Nevralji Tedavi Yöntemleri

Trigeminal nevralji hastalığında ilk sırada yer alan tedavi çeşitleri genellikle hekim tarafından belirlenen ilaçlardır. Bu ilaçlar eşliğinde devam eden tedavi sürecine ek anlamda bir şey yapılmasına da gerek kalmadan hastalar iyileşmektedir. Fakat her hasta için aynı durum söz konusu olmadığı için bağışıklık kazanan vücudun belli bir süre sonra ilaca karşı da yanıt vermemeye başlaması bitmek bilmeyen ağrıları başlatmaktadır.

Sürekli yüz ağrısı veya baş ağrısı şeklinde nitelendirilen ağrılar geçmemeye başladığı vakit cerrahi operasyonlar devreye girmektedir. Hekimin kararı neticesinde Trigeminal nevralji hastalığını komple yok edecek ilaç reçetesi de verilmektedir. Beyin sistemine ulaşan ağrıların giderilmesi veya azalması anlamındaki uygulanan ilaç tedavisi zaman içinde doz artışlarında yükseklik yaşanması mümkün görülen bir şeydir. Hekim kararı neticesinde verilen bu durum hastanın bu hastalıktan kurtulması adına uygulanan yöntemlerden biridir. Cerrahi açıdan çok yönlü tedavi şekilleri olan bu hastalığın bazı tedavi yöntemleri şu şekilde sıralanmaktadır.

 • Mikrovasküler dekompresyon
 • Beyin stereotaktik radyocerrahisi
 • Rizotomi

Belirtilen bu tedavi yöntemi Trigeminal nevralji tedavilerinde kullanılan yöntem olmakla birlikte hastalığı yok edici tedaviler olarak ta bilinmektedir. Genel anlamda bu tedavilerin yanı sıra hekim tecrübesi ve tanı yöntemleri sonrasında uygulanması gereken en doğru tedavi yöntemi hastaya uygulanmaktadır.

Tedavi yöntemi oldukça fazla olan Trigeminal nevralji rahatsızlığı ile hala yaşamakta olan binlerce insan vardır. Fakat üretkenliği azalttığı gibi sosyal hayatı da bir yandan bitirmektedir. Bu nedenle erken teşhis ve doğru tedavi şekli ile tedavi edilmesi gereken bir hastalık türüdür.

Spina Bifida, menenjit, Hipofiz tümörleri, Gliomlar, Çocuklarda Epilepsi

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.


Doktorlarımıza Soru Sorabilirsiniz!


Konusunda uzmanlaşmış kadromuzla her zaman sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duymaktayız… Dora Hospital Fulya bölgesinde sizlere hizmet vermektedir. Dora Hospital İletişim bilgilerine ise menü aracılığı ile ulaşabilirsiniz.


Soru Sorabilirsiniz…

Bizi Takip Edebilirsiniz…


Sosyal medya üzerinden hastanemiz hakkında haberler görüntüleyebilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.


Yol Tarifi

Doktora Sor

Whatsapp