En Son Eklenenler


Tiroid Nodülleri 2022

Plastik ve Estetik Cerrahi

Tiroid Nodülleri

Tiroid nodülleri tiroid içinde oluşum gösteren farklı yapı ve değişikliğe sahip büyüklüklerde olabilen anormal kabul edilen yumru veya kitle olarak açıklanabilir. Bunların çoğunluğu zararsız ve de iyi huylu olarak görülmektedir. Tiroid bezi boynun ön alt kısmında bulunur. Salgıladığı tiroid hormonları ile endokrin dokular içerisinde yer alan bir yapıdır. Tiroid hormonlarının üretimi iyot varlığına bağlıdır. Bu da beyindeki üst merkezlerin tiroid bezini uyarması ile gerçekleşmektedir. 

Nodül ise tıp biliminde, genel olarak yuvarlak şekilli büyümeleri ifade etmekte kullanılan bir terimdir. Nodüller, 1-2 mm ile 7-8 cm’ye kadar ulaşabilen yumrular için kullanılmakta ve tiroid nodülünün önemi ise kanser barındırma ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Bunun oranı ise %5 olarak belirtilmektedir.

Tiroid Nodülleri Genel Tanıtım

Tiroid nodülleri, tiroid bezi içinde yer alan hücrelerin fazlasıyla artması sonucu oluşan kistik ya da katı kitlelere denilmektedir. Genel olarak muayene ile de teşhiş edilebilen tiroid nodülleri bulunmaktadır. Tiroid nodüllerinin tek başına bir sorun oluşturabileceği gibi diğer hastalıklar nedeniyle de ortaya çıktığı durumlar da görülmektedir. Çoğu tiroid nodülü herhangi bir şikayete neden olmadan iyi huylu bir şekilde seyretse de seyrek de olsa bazılarında kansere dönüşümü de maalesef ortaya çıkabilir.

Tiroid nodülleri için taşınan risklerini ise kanserleşme, aşırı hormon üretimi ile hipertiroide yol açma ve iri olan nodüllerin nefes borusuna baskı yapması şeklinde sıralayabiliriz. Nodüller genellikle zararsız görülse de bu risklere göre doktor tarafından takip edilmeli, medikal tedavi, radyoaktif iyot tedavisi ve gerekirse ameliyat verilmelidir. Bu nedenle mutlaka olası bir farkındalık durumunda doktora gitmeli ve de muayene olarak gerekli testlerin yapılmasına özen gösterilmelidir. Böylece tedaviye en kısa sürede başlanılması olası olumsuz durumlara karşı tedbir alınabilmesini de sağlayacaktır. 

Tiroid Nodülleri Nedenleri Nelerdir?

Tiroid nodülleri sebeplerine göz attığımızda iyot eksikliğinin bütün dünyada bu hastalığın ana sebebi olduğu görülmekte. İyot eksikliği kimi zaman birçok nodül içeren tiroid büyümesine neden olur. Bu duruma nodüler guatr veya multinodüler guatr da denir. Bu nodüller bazen sıvı içerir ve kistik nodüller olarak adlandırılır. Bu nedene ek olarak başka nedenlere de baktığımızda; kadınlar, yaşlanma, demir eksikliği ve boyuna daha önce geçirilen radyasyon, tiroid nodüllerinin gelişmesine yol açan faktörlerden biri olarak kabul edilebilir.

Tiroid nodülleri için ayrıca söyleyebiliriz ki aile bireyleri arasında tiroid nodülü geçmişi bulunan kişilerin olması, hashimato tiroiditi gibi bazı tiroid hastalıklarına sahip olunması ve tiroid dokusunda meydana gelen çeşitli değişiklikler nodül gelişimine sebep olabilir. Farklı tıbbi durumlar da tiroid nodüllerine yol açabilir. Örneğin tiroidin iltihaplanması olarak bilinen tiroidit; tiroid dokusunun bilinmeyen sebeple aşırı büyümesi olarak bilinen tiroid adenomu; tiroid adenomunun parçalanması ile oluşan tiroid kisti ve tiroid kanseri bunlardan bazılarıdır.

Tiroid Nodülleri Belirtileri

Tiroid nodülleri çoğunlukla belirti ve işaret göstermez fakat büyük olanlar hisedilebilir, gözle görülebilir ve soluk ya da yemek borusuna baskı yapması sebebiyle nefes almayı ya da yutkunmayı zorlaştırabilmektedir. Gelişen nodüllerin sayısı veya yapısı fazla ise çevre dokulara baskı uygulayarak çeşitli semptomlara neden olabilir.

Bunlar aşağıdaki semptomları içerir:

 • Boyunda ağrı / rahatsızlık hissi
 • Açıklanamayan kilo kaybı
 • Beslenme esnasında ve nefes alıp vermede zorluk
 • Boyunda dolgunluk / şişkinlik
 • Boyun bölgesinde ağrı hissi
 • Ses kısıklığı gibi ses tonunda meydana gelen değişiklikler ve çatallanmalar
 • Nefes almada ya da yutmada güçlük
 • Sinirlilik
 • Aşırı terleme
 • Hızlı ve düzensiz kalp atışı
 • Tremor

Bu belirtiler hastalığa sahip olunup olunmadığı hakkında sizlere bilgi verebilir. Ayrıca bazı tiroid nodüller, tiroid hormonlarının normalde daha fazla üretilmesine sebep olarak hipertroidizm olarak adlandırılan sağlık sorununun ortaya çıkmasına da neden olabilir.

Tiroid Nodülleri Tanı Yöntemleri

Tiroid nodülleri bazen sadece aynaya bakarak dahi anlaşılabilir. Bunun için çenenizin altında bir şişlik, boyun kısmında nefes borunuzun her iki tarafında bir yumru olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Parmaklarınızı boynunuzdaki o noktaya yavaşça koyun ve eğer bir tane yumru bulursanız, doktorunuza danışın. Ardından da öncelikle doktor hastanın öyküsünü alır. Elle muayenenin dışında kan testi de yapılmaktadır. Bu kan testinde ise serbest T3, T4, TSH, Anti-Tg, Anti-TPO’ya bakılmaktadır. Kan dolaşımındaki TSH hormonu düzeyinin yüksek oluşu nodülün/ nodüllerin kötü huylu bir seyir izleyebileceğinin göstergesi olabilir. TSH hormonu normal değerlerin altında ise nodülün iyi huylu olma olasılığını arttırmaktadır.

Bunun yanı sıra 1 – 1.5 cm’in altındaki nodüllerin bu şekilde fark edilmesi oldukça güç olduğundan elle muayeneden farklı işlemler kullanılır. Tiroid için en yaygın kullanılan standart radyografik prosedür ultrasondur. Günümüz teknolojisinde, gelişmiş ultrason cihazları, birkaç milimetre çapındaki nodülleri bile tespit edebilmekte ve kanser içerip içermediğine dair faydalı bilgiler elde edebilmektedir. Bazen, nodüllerin özelliklerini ve genişlemesini değerlendirmek için ultrasona ek olarak MR veya BT görüntüleme yöntemleri de kullanılır. 

Tiroid nodülleri için, tiroidin ultrasonla görüntülenmesi, nodüllerin teşhisinde önemli bir adımdır. Bu radyolojik işlem sayesinde bezin yapısı, nodül varlığı, nodül boyutu, nodül içeriği gibi çeşitli konularda bilgi alınabilir. Ultrasonografi, fizik muayene sırasında fark edilemeyecek kadar küçük olan nodülleri tespit etmek için kullanılabilen kullanışlı bir görüntüleme yöntemidir. 

Ultrason muayenesi sırasında nodülde kanser riski tespit edilirse örnek almak için iğne biyopsisi yapılabilir. Nodül riskini belirlemek için hastaya vasküler sistem aracılığı ile radyoizotoplar sağlanabilir ve tiroid sintigrafisi yapılabilir. Madde nodüller tarafından tutulursa “sıcak”, tutulmazsa “soğuk”, nötr kalırsa “sıcak” olarak adlandırılır. Hepimizin bildiği gibi soğuk nodüllerin kanser riski % 5’tir. Bir yandan biyopsi prosedürünü gerçekleştiren doktor, iğnenin doğru yerleştirildiğinden emin olmak için ultrason kullanır. Daha sonra biyopsi aşamasından alınan tiroid doku örneği mikroskop altında incelenmek üzere laboratuvara gönderilir ve ardından bu adım gerçekleştirilir.

Tiroid Nodülleri Tedavi Yöntemleri

Tiroid nodülleri tedavisi, nodülün tipine, büyüklüğüne, belirtilere göre değişkenliğe sahiptir. İyi huylu ve küçükse herhangi bir müdahale yapmadan doktor tarafından takip edilebilir. Nodülün büyüyüp büyümediğini görmek için tiroid ultrasonu gerekecektir. Doktorunuz ayrıca zaman zaman tiroid hormon seviyenizi de kontrol ederek hastalığın kontrolünü sağlayacaktır. Hiperaktif nodüller için ise tedavi olarak bu nodülleri azaltmak için radyoaktif iyot kullanmayı deneyebilirsiniz. 

Guatr veya birden fazla nodül durumunda radyoaktif iyot yöntemi de tedavi yöntemi olarak kullanılabilir. Gebe kadınlarda veya gebe kalmak isteyen kadınlarda radyoaktif iyot tedavisinin tercih edilmediği de unutulmamalıdır. İnce iğne aspirasyon biyopsisi sonuçlarına göre kansere veya kanser şüphesine neden olan tüm nodüller ameliyat edilmelidir. 

Bu yöntem, nodüllerin cerrahi olarak çıkarılması dahil olmak üzere tiroid nodüllerini tedavi etmek için kullanılır. Özellikle kanserli, aşırı büyüme (çapı 3 cm’den fazla) oluşturmaya eğilimli sıcak nodüller varsa ve yemek borusu gibi yapılar üzerindeki baskı boynun ön tarafında şişmeye neden olduğunda, cerrahi operasyon özellikle tavsiye edilmektedir. 

Tiroid nodülleri için cerrahi tedavi ise uzman bir doktor tarafından tiroid kanseri saptanan tüm nodüllerden tiroid bezinin çıkartılması işlemi sağlanır. Tiroid kanserlerinin büyük çoğunluğu tedavi edilebilir kanser türleridir. Bu nedenle de genellikle hayatı tehdit eden problemler oluşturmamaktadırlar.

Tiroid Kanseri, Sinüzit, Ağız Kanseri
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.En Son Eklenenler


Tiroid Hastalıkları ve Tiroid Nodülleri 2022

Plastik ve Estetik Cerrahi


Tiroid Hastalıkları ve Tiroid Nodülleri


Tiroid Hastalıkları ve Tiroid Nodülleri

Tiroid hastalıkları ve tiroid nodülleri ise vücut için oldukça önemli olan hormonları üreten tiroid bezlerinde meydana gelen sağlık sorunları olarak ifade edilmektedir. Bu yapıların ise sorun yaşamaları durumlarında vücudun hemen her organ ve sistemi bir şekilde olumsuz bir şekilde etkilenebilmektedir.

Tiroid Hastalıkları ve Tiroid Nodülleri 2022

Oluşan sağlık sorunları bazen tiroid bezlerinin az çalışmasına bağlı olarak bazı durumlarda ise bu bezlerin normalden fazla çok çalışmasına bağlı ortaya çıkabilmektedir. Her iki durumda beraberinde farklı rahatsızlıklar ve sağlık sorunları getiren olumsuz durumlar olarak kabul edilmektedir. Yine nodül yapıları da tiroid içinde meydana gelen yumru şeklinde oluşumlar olarak açıklanmaktadır. Bu nodüller şekil, boyut ve etkileri ile de birbirlerine göre farklı özellikler taşıyabilmektedir.


Dora İlgi Alanları Bilgi FormuGenel Tanıtım

Tiroid hastalıkları ve tiroid nodülleri gibi sağlık sorunlarının oluştuğu ve meydana geldiği yer ise tiroid bezleri olarak isimlendirilen vücut parçaları olmaktadır. Tiroid bezleri ise vücutta boyun kısmında nefes borusu yanında bulunan ve temel olarak küçük boyutlu olan yapılardır. Bu organ ise oldukça önemli görevleri yerine getiren ve hasara uğraması durumunda tüm vücudun etkilendiği önemli bir vücut organı olarak kabul edilmektedir.

Özellikle tiroid hormonları denen hormonları salgılayan bu bezler vasıtasıyla metabolizma ve genel vücut fonksiyonları da sağlıklı olarak işleyebilmektedir. İşte bu bez kaynaklı meydana gelen hastalıklarda ise öncelikli olarak sağlıklı düzeylerde hormon salınması olmamaktadır. Bu durumun sonucu olarak ise vücut yapısı etkilendiği alanlar ve genel anlamda olumsuz şekilde etkilenmektedir.

Tiroid hastalıkları ve tiroid nodülleri oluşumları ise temel olarak kötü huylu olmayan ve iyi huylu olan, ilk aşamalarda ise fark edilemeyen kitleler olarak açıklanmaktadırlar. Oluşan bu kitleler başlangıç zamanlarında son derece küçük oldukları için çoğu zaman fark edilmemekte ve beraberinde gelişimlerine de devam edebilmektedirler. Yine oluşan bu nodül yapıları başlı başına bir tiroid hastalığı olarak da ortaya çıkabilmektedirler. Fakat bazı tür nodüller ise çok daha farklı bir hastalığın belirtisi ya da sonucu olarak da oluşum gösterebilmektedirler.

Birçok türü iyi huylu olma özellikleri gösteren nodül oluşumlarının bazı çeşitleri ise kişilerde kanser oluşumlarına da zemin hazırlayabilmektedir. Yine nodüller genel anlamda ise normalden fazla hormon salgılanmasına da neden olabilmektedir.Nedenleri

Tiroid hastalıkları ve tiroid nodülleri ise tiroid organı üzerinde farklı sebeplerin varlıkları ve sonuçları dolayısıyla meydana gelebilmektedir. Özellikle tiroid bezi hastalıklarında ise nedenler birbirinden son derece farklı özellikler ve şartlarda taşıyabilmektedir. Bazı vakalarda görülen hastalıklar ise temel olarak bağışıklık sistemi kaynaklı sorunlardan ortaya çıkmaktadır.

Tiroid bezi hastalıkları ise her zaman çok önemli ve hızlıca tedavi edilmesi gereken hastalıklar olarak kabul edilmektedir. Bunun en önemli sebepleri ise bu organın salgıladığı hormonların vücut bütünlüğü ve sağlığı açısından hayati derece de önemli olmaları konusu olmaktadır. Hem az hem de çok fazla hormon salgılanması durumlarında da temel vücut işleyişi ciddi olarak hasar görüp sekteye uğrayabilmektedir.

Tiroid hastalıkları ve tiroid nodülleri konusunda meydana gelen nodül yapıları da yanı hastalıklarda olduğu gibi farklı sebeplerin sonuçları olabilmektedir. Özellikle nodül olarak isimlendirilen bu sağlık sorunları ise genel anlamda en fazla görülen tiroid rahatsızlıkları içinde yer almaktadır. Özellikle nodül yapılarının insanlar arasında bu kadar fazla görülmesine sebep olarak ise temel iyot eksikliği konusu gösterilmektedir.

Bu durum dışında ise tiroid yapısı üzerinde iyi huylu kist yapıları da tiroid nodülleri oluşturan farklı bir sebep olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca farklı türde bir tiroid bezi hastalığı olan Hashimato hastalığı da bazı durumlarda tiroid bezinde nodüllerin oluşmasına nende olabilen bir hastalık olabilmektedir.Tiroid hastalıkları ve tiroid nodülleri Belirtileri

Tiroid hastalıkları ve tiroid nodülleri ve özelinde tiroid hastalıkları bazı belirti ve semptomları da hastalık oluşumu ile birlikte oluşturmaktadırlar. Tiroid bezlerine bağlı hastalıklarda ise genel olarak bezlerin az çalışmasına ve çok çalışmasına göre belirtiler arasında farklılıklar görülebilmektedir. Bu ortaya çıkan hastalıkları da etkileyen bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır.

Bu kapsam da tiroid bezlerinin çok çalıştığına yani aşırı hormon salgılandığına dair belirtiler şunlardır;

 • Yavaş hareket etmek ve hemen yorulmak
 • Ruh halinin depresyon benzeri bir hal alması
 • Seste kısılmalar
 • Kabızlık sorunu
 • Kilo artışı
 • Unutkanlık ve odaklanma sorunları
 • Adet sayılarının azalması
 • El ve ayak bölgelerinde oluşan ödemler

Tiroid hastalıkları ve tiroid nodülleri kapsamında görülen fazla hormon üretilmesine ve aşırı tiroid bezi çalışmasına bağlı olarak ortaya çıkan belirtiler ise şöyle sırlanabilirler;

 • Tansiyon yüksekliği
 • Kalp çarpıntıları oluşması
 • Aşırı terleme durumları
 • Asabiyet
 • Aşırı kilo kayıpları
 • Uyku sorunları ve uykusuzluk durumları
 • El bölgesinde titremeler
 • Saç incelme ve dökülmeleri
 • Sürekli süren ishal durumu
 • Gözlerin büyümesi
 • Regl ve adet dönemlerinin düzensiz olması
 • Tiroid bezinde büyüme ve devamında oluşan Guatr hastalığı

Tiroid bezinde oluşan nodül yapılarının da farklı belirtileri bulunmaktadır;

 • Sesin aşırı kısılması
 • Nefes alma sorunları
 • Yutma problemleri
 • Boyun kısmında oluşan ağrı
 • Boyunda şişkinlikler
 • Sesin çatallaşması durumları


Tiroid hastalıkları ve tiroid nodülleri çeşitleri

Tiroid hastalıkları ve tiroid nodülleri kendi aralarında farklı çeşit ve türlere de ayrılabilmektedir. Hastalıkların oluşumlarına göre, sebep olan etkenlere göre ve etkiledikleri alana göre de bu gruplandırmalar yapılabilmektedir. Bu bağlamda tiroid kaynaklı hastalıklar temel olarak, tiroid bezinin anatomik yapısına göre oluşan hastalıklar ve yine tiroid bezinin çalışma durumuna göre meydana gelen hastalıklar olarak bir gruplama yapılabilmektedir.

Yine özellikle tiroid hastalıkları ve oluşan tiroid nodül yapıları da kötü huylu oluşumlar ve iyi huylu oluşumlar olarak farklı bir sınıflandırmaya da tabi tutulabilmektedir. Yapılan bu gruplandırmalar ise genel olarak hastalıkların teşhislerinden tedavilerine kadar hemen her unsur üzerinde etkileri olabilen özellikler de taşımaktadır.Tanı Yöntemleri

Tiroid hastalıkları ve tiroid nodülleri ve özellikle tiroid kaynaklı hastalıkların tanıları ve teşhisleri için ise uzman doktorlar görev almaktadırlar. Uzmanlar öncelikle kişinin fiziki kontrol ve muayenesini yapmakta ve devamında ise genel olarak sağlık durumunu ortaya çıkarmaktadırlar. Bu fiziksel muayenelerde ise temel olarak boyun kısımları dikkatli bir şekilde kontrol edilmektedir. Devamında ise özellikle kan içinde ki hormon düzeylerini belirlemek adına bazı kan testleri de yapılmaktadır.

Tiroid nodülleri tanısı koyulurken de aynı test ve muayeneler yapılmakta ve sonuçlar değerlendirilmektedir. Sonrasında ise nodülleri tespit etmek için ultrason yöntemi de kullanılmaktadır. Ayrıca sintigrafi ve iğne biyopsi yöntemleri de tam olarak net tanı koymak için tercih edilen teknikler arasına girebilmektedir.Tedavi Yöntemleri

Tiroid hastalıkları ve tiroid nodülleri ise genel anlamda farklı teknik ve yöntemlerle tedavileri yapılabilen sağlık sorunları olmaktadır. Temel olarak tanısı koyulan hastalığın özelliklerine ve kişilerin genel durumlarına göre uzman doktorlar uygun seçenekleri belirlemektedir. Yine tedavi seçeneklerinin farklı çeşitleri de birbiri ile birlikte aynı vaka da kullanılabilmektedir.

Nodüllerin tedavileri de temel olarak özelliklerine ve mevcut risk ve tehlike durumlarına göre planlanmaktadır. Özellikle kanser riski taşıyan ve etkileri daha sıkıntılı olan nodül yapılarının tedavileri için daha farklı yöntemler tercih edilebilmektedir. Yine radyoaktif iyot tedavisi ve cerrahi operasyon seçenekleri de sıklıkla tercih edilen tedavi yöntemleri arasında bulunmaktadır.

Vaskülit, Trombosit, Grip Aşısı, Gıda Zehirlenmesi, Ferritin,

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.


Doktorlarımıza Soru Sorabilirsiniz!


Konusunda uzmanlaşmış kadromuzla her zaman sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duymaktayız… Dora Hospital Fulya bölgesinde sizlere hizmet vermektedir. Dora Hospital İletişim bilgilerine ise menü aracılığı ile ulaşabilirsiniz.


Soru Sorabilirsiniz…

Bizi Takip Edebilirsiniz…


Sosyal medya üzerinden hastanemiz hakkında haberler görüntüleyebilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.


Yol Tarifi

Doktora Sor

Whatsapp