En Son Eklenenler


Şaşılık (Gözlerde Kayma) 2023

Plastik ve Estetik Cerrahi


Şaşılık (Gözlerde Kayma)


Şaşılık (Gözlerde Kayma)

Şaşılık, her iki gözün aynı anda aynı yere bakmadığı bir durumdur. Genellikle göz kası kontrolü zayıf olan veya çok ileri görüşlü kişilerde görülür.

Şaşılık (Gözlerde Kayma) 2023

Şaşılık Nedir?

Şaşılık tespitinde nasıl hareket ettiğini kontrol etmek için her bir göze altı kas bağlanır. Kaslar, hareketlerini yönlendiren beyinden sinyaller alır. Normalde gözler birlikte çalışır, böylece ikisi de aynı yeri gösterir. Göz hareketi kontrolüyle ilgili sorunlar ortaya çıktığında, göz içe, dışa, yukarı veya aşağı dönebilir. Göz dönmesi her zaman olabilir veya yalnızca kişi yorgun, hasta olduğunda veya çok fazla okuma veya yakın çalışma yaptığında ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda her seferinde aynı göz dönebilir. Diğer durumlarda, gözler dönüşümlü olarak dönebilir.

İyi derinlik algısı için çift görmekten kaçınmak ve çevrilmiş gözde zayıf görmenin gelişmesini önlemek için uygun göz hizalaması önemlidir. İki göz farklı tarafa baktığında yanlış hizalama olur, bu durumda da beyne iki farklı görüntü ulaşır. İlk başta bu, çift görme ve kafa karışıklığı yaratabilir. Ancak zamanla beyin, çevrilmiş gözden gelen görüntüyü görmezden gelmeyi öğrenecektir. Tedavi edilmeyen göz çevirme, bir gözde kalıcı olarak azalmaya neden olabilir. Bu duruma ambliyopi veya göz tembelliği denir.


Bazı bebeklerin gözleri yanlış hizalanmış gibi görünebilir, ancak aslında ikisi de aynı nesneyi hedeflemektedir. Bu, yalancı şaşılık denen bir durumdur. Şaşırmış gözlerin görünümü, gözlerin iç köşesini kaplayan ekstra deri veya burnun geniş bir köprüsünden kaynaklanıyor olabilir. Genellikle, bebeğin yüzü büyümeye başladıkça kayan gözler kaybolur.


Dora İlgi Alanları Bilgi FormuŞaşılık genellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda gelişir (çoğunlukla 3 yaşına kadar). Ancak daha büyük çocuklar ve yetişkinler de durumu geliştirebilir. İnsanlar genellikle şaşılığı olan bir çocuğun durumu aşacağına inanırlar. Ancak bu doğru değildir. Aslında şaşılık tedavi olmaksızın daha da kötüleşebilir. Bir göz doktoru, gözleri her zaman düz görünmeyen 4 aylıktan büyük her çocuğu muayene etmelidir.

Şaşılık, gözün döndüğü yöne göre sınıflandırılır:

 • Esotropya: içe doğru dönüş.
 • Ekzotropya: dışa doğru dönüş.
 • Hipertropi: yukarı doğru dönüş.
 • Hipotropi: aşağı doğru dönüş.

Diğer şaşılık sınıflandırmaları şunları içerir:

 • Oluşma sıklığı (sabit veya aralıklı).
 • Her zaman aynı gözü içerip içermediği (tek taraflı).
 • Dönen göz bazen sağ göz ve diğer zamanlarda sol göz ise (dönüşümlü).


Şaşılık (Gözlerde Kayma) Nedenleri ve Risk Faktörleri

Şaşılık, göz kaslarında, kaslara bilgi ileten sinirlerde veya beyindeki göz hareketlerini yönlendiren kontrol merkezinde meydana gelen problemlerden kaynaklanabilir. Şaşılık ayrıca başka sağlık sorunları ve çevresel faktörler nedeniyle de ortaya çıkabilmektedir.

Şaşılık gelişimi için risk faktörleri şunları içerir:

 • Aile öyküsü: Şaşılığı olan ebeveynleri veya kardeşleri olan kişilerde şaşılık gelişme olasılığı daha yüksektir.
 • Kırılma hatası: Önemli miktarda düzeltilmemiş ileri görüşlülüğü (hipermetropi) olan kişiler, nesneleri açık tutmak için yapmaları gereken ilave göz odaklaması nedeniyle şaşılık geliştirebilirler.
 • Tıbbi durumlar: Down Sendromu ve serebral palsi gibi rahatsızlıkları olan veya inme veya kafa travması geçirmiş kişilerde şaşılık gelişme riski daha yüksektir.


Şaşılık (Gözlerde Kayma) Türleri

Çocuklarda veya yetişkinlerde birçok şaşılık türü gelişebilir, ancak en yaygın iki şekli vardır.

Akomodatif ezotropya

Akomodatif esotropya genellikle düzeltilmemiş ileri görüşlülük ( hipermetrop ) nedeniyle oluşur. Gözün odaklanma sistemi, gözlerin baktığı yeri kontrol eden sistemle bağlantılıdır. Hipermetroplu insanlar, görüntüleri net tutmak için daha fazla odaklanmaktadır. Bu, gözlerin içe dönmesine neden olabilir. Akomodatif ezotropyanın semptomları arasında çift görme, yakın iş yaparken bir gözü kapatma, kafayı eğme veya döndürme yer alabilir.

Aralıklı ekzotropya

Bir kişi her iki gözü birlikte koordine edemediğinde aralıklı ekzotropya gelişebilir. Gözler, görüntülenen nesnenin ötesini işaret edebilir. Aralıklı ekzotropyası olan kişiler baş ağrısı, okuma güçlüğü ve göz yorgunluğu yaşayabilir. Ayrıca uzaktan veya parlak güneş ışığında bakarken bir gözü kapatabilirler.Şaşılık (Gözlerde Kayma) Tanı Yöntemleri

Bir göz doktoru, kapsamlı bir göz muayenesi yoluyla şaşılık teşhis edebilir. Şaşılık testi, özellikle gözlerin nasıl odaklandığına ve hareket ettiğine vurgu yaparak şunları içerebilir:

 • Hasta Geçmişi: Bir göz doktoru hastaya veya ebeveyne mevcut semptomları soracaktır. Ek olarak, doktor semptomlara katkıda bulunabilecek genel sağlık problemlerini, ilaçları veya çevresel faktörleri not edecektir.
 • Görüş keskinliği: Bir göz doktoru, görmenin ne kadar etkilendiğini değerlendirmek için görme keskinliğini ölçecektir. Test için, yakın ve uzak olan okuma çizelgelerindeki harfleri okumanız istenecektir. Göz doktoru, küçük çocuklarda, konuşamayan veya görme keskinliği testini anlayamayan hastalarda görmeyi ölçmek için başka yöntemler kullanmaktadır.
 • Refraksiyon: Bir göz doktoru, herhangi bir kırılma hatasını (miyopluk, hipermetropluk veya astigmatizm) telafi etmek için ihtiyaç duyulan uygun lens gücünü belirlemek için bir kırılma gerçekleştirebilir. Doktor, foropter adı verilen bir alet kullanarak, gözünüzün önüne bir dizi lens yerleştirir ve retinoskop adı verilen, elde tutulan ışıklı bir alet kullanarak ışığı nasıl odakladıklarını ölçer. Veya doktor, hastanın herhangi bir soruyu cevaplamasına gerek kalmadan gözün kırılma gücünü değerlendiren otomatik veya elde tutulan bir alet kullanabilir.
 • Hizalama ve odaklanma testi: Göz doktorunun gözlerin ne kadar iyi odaklandığını, hareket ettiğini ve birlikte çalıştığını değerlendirmesi ve şaşılık durumunu gerekir. İzlenilen şeyin net, tek bir görüntüsünü elde etmek için, gözler etkili bir şekilde odağı değiştirmeli, hareket etmeli ve uyum içinde çalışmalıdır. Bu test, gözlerin etkili bir şekilde odaklanmasını engelleyen veya her iki gözü birlikte kullanmayı zorlaştıran sorunları arayacaktır.
 • Göz sağlığının incelenmesi: Göz doktoru, çeşitli test prosedürlerini kullanarak, şaşılığa katkıda bulunabilecek herhangi bir göz hastalığını dışlamak için gözlerin iç ve dış yapılarını gözlemleyecektir. Bu test, gözlerin normal görme koşullarında nasıl tepki verdiğini belirleyecektir. Sözlü yanıt veremeyen hastalar için veya bazı gözlerin odaklanma gücü gizli olabileceği zaman, doktorunuz göz damlası kullanabilir. Göz damlası, test sırasında gözlerin geçici olarak odak değiştirmesini engeller.

Doktor bu testlerden elde edilen bilgileri diğer testlerin sonuçlarıyla birlikte kullanarak şaşılık olup olmadığını belirleyebilir. Test tamamlandıktan sonra doktor ile tedavi seçenekleri tartışılabilir.Şaşılık (Gözlerde Kayma) Tedavi Yöntemleri

Şaşılık tedavisi, gözlükleri, prizmaları, görme terapisini veya göz kası ameliyatını içerebilir. Erken tespit edilir ve tedavi edilirse, şaşılık çoğu zaman mükemmel sonuçlarla düzeltilebilir. Şaşılık hastalarının göz hizasını ve koordinasyonunu iyileştirmek için çeşitli tedavi seçenekleri vardır.

 • Gözlükler veya kontakt lensler: Bazı hastalar için gerekli olan tek tedavi bu olabilir.
 • Prizma mercekleri: Bu özel camların bir tarafı diğerine göre daha kalındır. Prizmalar, göze giren ışığı değiştirir ve nesneleri görmek için gözün ne kadar dönmesi gerektiğini azaltır. Bazen prizmalar göz kaymasını ortadan kaldırabilir.
 • Görme tedavisi: Göz doktoru, göz koordinasyonunu ve göz odaklamayı iyileştirmek için yapılandırılmış bir görsel aktivite programı önerebilir. Görme terapisi, gözleri ve beyni birlikte daha etkili bir şekilde çalışması için eğitir. Bu göz egzersizleri, göz hareketleri, göz odaklanma ve göz ekip oluşturma ile ilgili sorunlara yardımcı olabilir ve göz-beyin bağlantısını güçlendirebilir. Tedavi, göz doktorunun muayenehanesinde olduğu gibi evde de gerçekleşebilir.
 • Göz kası ameliyatı: Ameliyat, göz çevresindeki kasların uzunluğunu veya konumunu değiştirerek düz görünmelerini sağlayabilir. Çoğu zaman, göz kası ameliyatı geçiren kişiler, göz koordinasyonunu iyileştirmek ve gözlerin yeniden hizalanmasını önlemek için görme terapisine de ihtiyaç duyacaklardır. Şaşılık tedavisinde kullanılan yöntemlerden biridir.

Yaygın Göz Hastalıkları, Üveit, Göz Seğirmesi, Göz Lazer Çeşitleri, Göz Kuruluğu

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Şaşılık Nedir?


Şaşılık Nedir

Şaşılık; Her iki gözün bakışının paralel olmamasına şaşılık denir.

 • Şaşılık hem estetik bir kusurdur, hem de kişinin görmesinin azalmasına neden olabilen ciddi bir göz sorunudur.
 • Düzgün bakmayan gözde, karşıdan gelen ışınlar, en hassas görmeyi sağlayan sarı nokta üzerine düşmeyeceğinden, kişi o gözüyle net görmez, ve zamanla bu net görmeme, Göz Tembelliği dediğimiz kalıcı bir az görme haline dönüşür.
Şaşılık Nedir? 2023

Şaşılık Ne Zamanlar Ortaya Çıkar?

Şaşılık genelde küçük yaşlarda hatta bebeklikte başlar, dışardan da fark edilebilen bir durum olduğundan, aile ihmal etmeyip göz uzmanına götürdüğünden, erken yaşlarda atlanmadan tedavi edilir.


Şaşılık Tipleri Nelerdir?

Şaşılık en sık olarak ,bir veya iki gözün içe doğru kayması şeklinde görülür. Dışa doğru kayma daha seyrek olarak ortaya çıkabilir. Yukarı ve aşağı doğru şaşılıklar da olabilirse de ,bunlar çok nadirdir.


Dora Sağlık Bilgi Formu


  Şaşılık Neden Ortaya Çıkar?

  Şaşılık, gözü hareket ettiren sinirsel mekanizmada bir arıza sonucu ortaya çıkabilir, ancak daha sıklıkla görülen neden, küçük yaşlardaki, yüksek numaralı göz bozukluklarıdır. Daha şaşılık oluşmadan,bu durumu yakalayabilmek için çocukluktan itibaren yılda bir, rutin göz muayenesi çok önemlidir.  Şaşılık Tedavisi Nasıl Yapılır?

  Şaşılık yeni oluşmaya başladıysa ve aşırı düzeyde değilse, şaşılık tedavisi gözlüklerle yapılır. Kayan gözün görmesini uyarmak için kaymayan göz günde birkaç saat kapatılarak, kayan gözün görmesi teşvik edilir. Eğer gözlükle tedavi sonuç vermiyorsa ,o zaman operasyonla tedavi gerekli hale gelir. Göz çevresindeki kaslar bir miktar kısaltılarak veya göze yapışma yerleri değiştirilerek, kaslar arasında denge sağlanır ve gözlerin paralel bakması sağlanır.

  Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.


  Doktorlarımıza Soru Sorabilirsiniz!


  Konusunda uzmanlaşmış kadromuzla her zaman sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duymaktayız… Dora Hospital Fulya bölgesinde sizlere hizmet vermektedir. Dora Hospital İletişim bilgilerine ise menü aracılığı ile ulaşabilirsiniz.


  Soru Sorabilirsiniz…

  Bizi Takip Edebilirsiniz…


  Sosyal medya üzerinden hastanemiz hakkında haberler görüntüleyebilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.


  Yol Tarifi

  Doktora Sor

  Whatsapp