Alzheimer

Alzheimer

Alzheimer demansın yani halk arasında bunama olarak bilinen hastalığın bir türü olup, özellikle son yıllarda sıklıkla karşılaştığımız nörodejeneratif hastalıklardan biridir.

Alzheimer Nedir?

Alzheimer nöron kaybı ve artrofisine bağlı gelişen, isim eşya, adres, yakın geçmiş gibi ufak unutkanlıklar ile başlayıp daha sonlarında ise yakın ve uzak geçmişi hatırlayamama veya tamamen unutma, birincil derece yakınlarını dahi tanıyamama ve akabinde hastaların günlük ihtiyaçlarını yardım almadan yerine getiremeyecek düzeye geldiği hastalık türüdür.Çünkü alzheimer hastalığında, hastanın nöron kaybının artması sonucunda beyin giderek küçülmekte ve bu küçülme sonucunda ise limbik sistemin aldığı hasar sonucu hastanın sadece hipokampüs dediğimiz beynin hafıza bölümü etkilenmekle kalmamaktadır. Motor korteksin aldığı zarar ile de hasta motorsal faaliyetlerini (konuşma, yürüme, yeme, içme vb.) yerine getirmekte oldukça güçlük çeker hale gelir.

Alzheimer ne kadar ileri yaş ile ilişkilendirilse de genç yaşlarda da görülebilmektedir fakat ileri yaşta görülen alzheimer yüzdelik dilimi oldukça geniş bir dilimi kapsadığı için “ileri yaşlarda alzheimer görülür” diye bilinmektedir. Günümüz dünyasında toplumların refah düzeyiyle doğru orantılı bir şekilde ortalama yaş ömrü de artmıştır. Artan yaş ömrüne bağlı olarak ise yüzdelik diliminin çoğunu yaşlı insanlardan oluşturan alzheimerlı hasta sayısı gün geçtikçe yükselmiş ve günümüzde en çok rastlanan popüler bir hastalık türü haline gelmiştir.


Alzheimer Bilgi FormuAlzheimer Nedenleri ?

Bu hastalıkta da pek çok hastalıkta olduğu gibi belli başlı tetikleyiciler ve nedenler bulunmaktadır.

Hastalığın oluşmasında ve ortaya çıkmasındaki belli başlı nedenler;

  • Genetik Faktörler(ailede Alzheimer hastalığına sahip birey öyküsü)
  • Geçmişte gerçekleşmiş depresyon
  • Yaş (ileri yaş)
  • Sigara (aktif içicilik ve fazla sigara dumanına maruz kalma yani pasif içicilik)
  • Damar tıkanıklıkları
  • Obezite
  • APOE4 gen taşıyıcısı olmak
  • Geçmişte geçirilmiş ciddi kafa travma öyküsü
  • Tip 2 diyabet
  • Yüksek tansiyon ve kolesterol
  • Düzensiz ve yetersiz uyku
  • Yetersiz fiziksel aktivite
  • Sağlıksız ve düzensiz beslenme


Alzheimer Belirtileri

Hastalık ortaya çıktığında sinsice ilerlemektedir. Ancak belli bir safhaya geldikten sonra, hastanın kendisi ve yakınları fark edilebilir değişimler gözlemleyebilirler. Bu değişimler hastalığın belli başlı belirtileri arasında yer almaktadır. Bunlar,

  • Konuşma esnasında kullanılacak kelimeleri bulmada zorlanma ve konuşma becerilerinde sıkıntıya düşme
  • Saldırganlık, huysuz huzursuz ruh hali
  • Bilinç bulanıklığı
  • Kaygı, depresyon
  • Yakın çevreye ve dış çevreye karşı şüpheci tavırlar
  • Unutulan olayları unuttuğuna dair inkârda bulunma
  • Motivasyon ve öz saygı düşüklüğü
  • Değişken ruh hali
  • İçe kapanıklılık (hasta bu aşamada hobilerinden bile vazgeçebilir)
  • Değişken ruh hali
  • Sanrılar ve halüsinasyon
  • Bilinç bulanıklığı
  • Hastanın bulunduğu ortama adapte olmada güçlük çekmesi
  • Hastalığın son dönemlerine doğru;
  • Gaita ve idrar kaçırma
  • Kilo kaybı
  • Yakın ve uzak geçmişi unutma
  • Günlük ihtiyaçlarının yardım almadan yerine getirememe


Alzheimer Tanı Yöntemleri

Hastanın veya hasta yakınının genelde unutkanlık vb. şikayeti nedenleri ile nöroloji polikliniklerine başvurması veya tesadüfen bir travma vb. durumu sonucunda acilde çekilmiş olan manyetik rözanans (MR) ve bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerinde rastlanan anomali beyin görüntüsünün, raporunda yer alan alzheimer şüphesi sonucu, yine nöroloji polikliniğine yönlendirilen hastaların öyküsü en detaylı şekilde doktoru tarafından dinlenir. Hastalar genelde unuttuğu şeyleri inkar etmelerinden dolayı hasta yakını var ise onlardan hasta öyküsünü dinlemek doktorunuza daha somutsal veriler sunacaktır. Hastanın geçmişte eğer ki tahlil ve tıbbi görüntüleri var ise onlarla beraber hasta öyküsünün değerlendirilmesinin ardından hastanın gerek davranışları, gerek yeni ve eski semptomlarının gelişimi uzun süre gözlemlenmesi gerekmektedir.

Yapılan bu işlemlere ek bir takım tetkikler yapılmakta ve testler uygulanmaktadır. Bu test ve tetkiklerden bazıları şunlardır; bilgisayarlı tomografi (BT), pozitron emisyon tomografi (pet), manyetik rözanans görüntüleme (MRG), genetik test taramaları ( özellikle APOE4 geni için taramalar), ultrasonografi (USG), kan testleri, bilişsel fonksiyona yönelik testler, duyulara yönelik testler, hafızaya yönelik testler, davranışa yönelik testler ve laboratuvar sonuçları değerlendirilerek kişiye Alzheimer teşhisi konulabilir. Yalnızca yapılan bir kaç tetkik veya bir kaç gözlem ile tanı konulamayacağı gibi tanı sürecinde hastanın bir çok aşamadan geçmesi gerektiği unutulmamalıdır.Alzheimer Tedavi Yöntemleri

Hastalığın kesin tedavisi olmamakla birlikte, Alzheimer tanısı konulmasının ardından hastanın semptomlarına yönelik düşük doz ilaç tedavisi ile başlayan bir sürece girilir. Değişen ve ilerleyen semptomlara göre ise ilacın dozu artırılarak devam edilmektedir (bu hastalığın seyrine ve hastalara göre değişkenlik göstermekte olup bu durumun tam akside gerçekleşebilir). Alzheimer tedavi edilen bir hatalık değildir ama hastanın bu süreçte yaşam kalitesinin artırılması, semptomlarının ağır değil de daha hafif seyretmesi, hastalığın hızlı değil de daha yavaş ilerlemesine olanak sağlanabilir.

Başlangıçta hastanın evindeki bazı köşelerine bırakılacak olan hatırlatıcı notlar hastalara kolaylık sağlamakla beraber geçirilen sürece olumlu katkılar da sağlar, bu durum küçük hafıza tekrarları gibi de düşünülebilir. Eğer hasta ile ilgilenen sık temasta olan hasta yakını varsa ise onların bu süreçte oldukça sabır ve anlayış göstermesi gerekmektedir, zira hastalığın seyrinde ki kişilik ve davranış bozuklukları hastalıktan kaynaklandığı unutulmamalı ve onlara olabildiğince anlayışlı ve yumuşak davranılarak psikolojilerine fayda sağlanmalıdır. Hastaya destek olması açısından bilişsel davranışçı tedavi ve grup terapilerine gibi topluluklara hastanın katılması sağlanır. Hastanın uyku düzenine ve beslenmesine dikkat edilip en azından alzheimer hastalığını nüksettirecek diğer hastalıkların önüne geçilmelidir. Hastanın yardım almadan günlük ihtiyaçlarını yerine getirebilmesi amacıyla gerek egzersizler ile gerek bakım personelleri ve hasta yakınları yardımı ile bu ihtiyaçlar minimuma indirilmelidir.

Alzheimer Hastalığının Önüne Geçmek İçin Ne Gibi Önlemler Alınmalıdır?

Alzheimer hareket ile ters orantılı ilerleyen bir hastalık türüdür. Her gün yapacağınız küçük egzersizlerden tutun da otuz dakikalık yürüyüşlere kadar olan aktiviteler hastalığı geciktireceği gibi, önüne de geçmektedir. Bu konuda birçok uzman özellikle hareket etmeye ve egzersiz rutinlerine vurgu yapmaktadır.

Yeni bir dil öğrenmek, kitap okumak farklı sosyal aktivitelere ve sosyal gruplara katılmak, dans etmek, müzik dinlemek, farklı yemekler yemek, evinize hep aynı değil de farklı yollardan yürümek sadece kendinize ve beyninize yapacağınız büyük katkılardan değil aynı zamanda alzheimerdan korunma yöntemlerinden sadece birkaçı.

Yüksek kolesterol, yüksek tansiyon ve obezite gibi hastalıklardan beslenen alzheimer için ise beslenme şekline dikkat edilmeli bu hastalıkların genetik faktörlere ek aynı zamanda yanlış beslenme sonucu ortaya çıkan hastalıklar olduğu unutulmamalıdır. Örneğin Akdeniz tipi beslenme dediğimiz; omega açısından zengin balık, vitamin mineraller açısından zengin meyve ve sebzeler, protein açısından zengin tahılgiller ağırlıklı beslenme şekli hem yüksek tansiyon, kolesterol gibi hastalıkları kontrol etmeyi sağlamakta hem de obezite gibi hastalıkları önüne geçmektedir. Bu açıdan Akdeniz tipi beslenmeye özen gösterilmeli ve bu gibi hastalıkları artırıcı değil de düşürücü eylemlerde bulunulmalıdır.

Geçmişte yaşanılan ağır kafa travmaları öyküsü alzheimer nedenlerinden olacağı gibi bunun önüne yine önlemler alınarak geçilebilir. Örneğin motor kullanırken veya ağır bir işte çalışırken kafaya takılacak olan bir kask ağır kafa travma öyküsünü engelleyebilir nitelikte olabilir. Araç içinde doğabilecek bir kazada emniyet kemeri kullanımı ile yaşanılabilecek ağır bir kafa travmasının önüne yine aynı şekilde geçilebilir.

Beyin Damar Hastalıkları, Nöroloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar, Myastenia Gravis, İnme, Demans


Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.


Doktorlarımıza Soru Sorabilirsiniz!


Konusunda uzmanlaşmış kadromuzla her zaman sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duymaktayız… Dora Hospital Fulya bölgesinde sizlere hizmet vermektedir. Dora Hospital İletişim bilgilerine ise menü aracılığı ile ulaşabilirsiniz.


Soru Sorabilirsiniz…

Bizi Takip Edebilirsiniz…


Sosyal medya üzerinden hastanemiz hakkında haberler görüntüleyebilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.


Yol Tarifi

Doktora Sor

Whatsapp