Check-Up-Dora-Hospital-1200x679.jpg

Check Up


Check Up

Check Up genel tabiriyle herhangi bir rahatsızlığı olmayan kişilerin fiziki muayene, laboratuar teknikleri, kalıtsal ve genetik özellikleri gibi konu başlıkları üzerinden değerlendirme işlemleri olarak tanımlanmaktadır.

Temel olarak kapsamlı, detaylı ve aynı zamanda sonuç odaklı bir sağlık taraması olarak da ifade edilmektedir. Bu sağlık taramalarında insanların sadece fiziksel rahatsızlıklarına dair belirti ya da öncüllerine bakılmamaktadır.

Check Up 2022

Bunun dışında birey bir bütün olarak ele alınıp, hem fizyolojik hem de psikolojik sağlığı ile ilgili yapılması gereken tetkik, tarama, test ve benzeri tüm işlemler uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Bu sayede insanların mevcut sağlık durumları ortaya çıkartılırken, aynı zamanda da olası hastalık durumları erken zaman dilimleri içinde teşhis edilebilmektedir.


Dora İlgi Alanları Bilgi FormuGenel Tanıtım

Check Up sadece bir ya da iki açıdan veya farklı yaş ya da cinsiyetteki kişilere uygulanan bir tarama ve sağlık ölçütleri uygulaması olmamaktadır. Bu kapsamda özellikle belli yaş aralıklarındaki kişilerin düzenli olarak bu taramaları yaptırmaları mevcut sağlık durumları ve hayat kaliteleri gibi açılardan çok fazla önem taşıyabilmektedir.

Bu tarama işlemlerinde tarama yapılacak kişilerin yaşları, genel sağlık öyküleri, ailelerinde meydana gelmiş olan hastalık geçmişleri, yaşadıkları çevre gibi birçok detay bilgi de yer almaktadır. Özellikle bazı hastalıklar için çok önemli bir etken olan genetik yatkınlık ve kalıtımsal özellikler gibi durumlarda bu sağlık taramalarında son derece ciddiye alınan konu başlıkları arasında yer almaktadır.

Check Up ismi verilen genel sağlık tarama işlemlerinin ise kişiler tarafından her yıl düzenli olarak yaptırılması büyük önem taşımaktadır. Özellikle henüz belirti vermemiş ya da semptomları ortaya çıkmamış tehlikeli boyutlara ulaşabilecek hastalıklar, bu yöntemler sayesinde daha başlangıç aşamalarında tespit edilebilmektedir.

Bu sayede erken teşhisi sağlanan hastalıklar, hastaları çok yıpratıcı olmayan ve zorlayıcı etkenler taşımayan tedavi seçenekleri ile ortadan kaldırılabilmektedir. Bunun yanında kişilerin yaşadıkları çevreler, alışkanlıkları, beslenme ve uyku gibi düzenleri de sağlık durumları üzerinde etkili olabilmektedir. Stres, yoğun iş yaşamı, zararlı madde kullanımları, dengesiz beslenme gibi unsurlar, ileriye dönük farklı birçok hastalık ve sağlık sorununa yol açabilecek etkenler arasında yer almaktadır.Check Up Nedir?

Check Up genel tanımı itibarıyla son derece kapsamlı ve detaylı aynı zamanda sonuç odaklı bir sağlık taraması  olarak tanımlanmaktadır. Bu sağlık taramalarıyla öncelikli olarak elde edilen amaçlarından bir tanesi ise kişinin mevcut sağlık düzeyinin, organ yapılarının ve benzeri sağlık göstergelerinin ortaya konulması olarak ifade edilmektedir.

Aynı zamanda olası hastalık, rahatsızlık ya da benzeri durumların ise taramalar esnasında ortaya çıkarılması ve uygun tedavi seçeneklerinin geliştirilmesi de amaçlanmaktadır. Yine insanların bilmedikleri fakat sahip oldukları genetik kökenli hastalıkların da bu taramalarla tespit edilme şansları oldukça yüksek boyutlara çıkabilmektedir.   Ayrıca yapılan laboratuar testleri ile insanların temel yaşamlarını etkileyecek vücut değerleri de net ve kesin olarak ortaya konulmakta ve incelenebilmektedir.

Check Up olarak genel bir tanımlaması bulunan bu sağlık taramalarının yaptırılmasının kişilere sağlayacağı çok farklı ve genel hayat şekillerini olumlu olarak etkileyecek unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurlar temel sağlık ve vücut fonksiyonları ile alakalı olduğu için de insanların bir bütün olarak sağlıklı ve mutlu bireyler olmalarının yolunu açabilmektedir.

Bu kapsamda sağlık tarama uygulamaları ile insanların elde edebilecekleri bazı faydalar şu şekilde sıralanabilirler;

  • Genel sağlık düzeyinin belirlenmesi
  • Genetik faktör ve yatkınlıkların ortaya çıkarılması
  • Yaşam şekline ait zararlı unsurların tespit edilmesi
  • Beslenme alışkanlıkları ile ilgili yeni düzenlemelerin yapılabilmesi
  • Olası hastalıkların erken zamanda teşhis edilebilmesi
  • Belirti vermeyen fakat mevcut olan rahatsızlıkların ortaya çıkarılması

Check Up işlemleri ise genel olarak sağlık taramasını yaptırmak isteyen kişinin yaşı ile de alakalı farklı içerik ve uygulamaları içermektedir. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi olarak ise farklı yaş gruplarındaki kişilerin vücut ve sağlık fonksiyonları bakımından değişiklikler gösterebilmesi olarak açıklanmaktadır.

Aynı zamanda yine farklı sağlık ölçütlerine sahip olan, geçmiş yaşamları, hastalık hikâyeleri ve sağlık durumları değişiklik gösteren bireylere yapılacak tarama uygulamaları arasında da ciddi farklılıklar oluşabilmektedir. Bu özellikle kişiye özel olan bu türlü sağlık taramalarıyla elde edilmek istenen olumlu sonuçları elde etmenin yolunu açmaktadır. Bu sayede kişilere özel olarak geliştirilen sağlık taramaları ile insanların genel sağlık haritaları çok daha net olarak ortaya sunulmaktadır.Check Up Programları

Check Up programları genel olarak farklı şart ve unsurlara göre oluşturulan ve kapsamları da bu noktalara göre belirlenen tarama programları olmaktadır. Bütün programlarda ortak olan amaç ise kişilerin genel olarak tüm sağlık göstergelerinin açıkça ortaya konulması olmaktadır. Her hastalığın ya da rahatsızlığın kişiler üzerindeki etkilerinin yani belirtilerinin de farklı olması gibi durumlardan ötürü uygulanabilecek programların içerikleri değişiklik gösterebilmektedir.

Temel olarak  sağlık taraması uygulanacak  kişilerde öncelikli olarak bakılan ve değerlendirilen unsurlar arasında yaş, fiziki özellikler gibi unsurlar ise baş sıralarda yer alabilmektedir. Bu gibi göstergelerin ışığı altında yine insanların temel fizyolojik yapıları da oluşturulacak programların içerikleri ile ilgili uzman doktorlara fikirler verebilmektir.

Check Up sağlık taramaları ve genel tarama programları ise farklı çeşit ve türlere de ayrılabilmektedir, bu ayrımlar da ki amaç öncelikli olarak elde edilmek istenen sonuçlara göre belirlenebilmektedir. Bu kapsamda genç bir erkek birey için yapılacak tarama programı ile orta yaşın üzerinde olan bir erkek birey için yapılacak tanıma programı arasında ve içerikleri bakımından farklılıklar olmaktadır.

Bunun yanında yine çocuklar için oluşturulmuş tarama işlem programları ile yaşlı kişiler için oluşturulan tarama uygulamaları da kendi aralarında farklılıklar taşıyabilmektedir. Yine farklı sağlık taramaları ile bireyler belirli vücut organ ya da dokuları ile ilgili taramalara tabi tutulabilirken daha kapsamlı olan taramalar ise kişilerin bütün vücut ve organlarını kapsam içine alabilmektedir.Check Up Nasıl Yapılır?

Check Up işlemleri birbirini takip eden ve birbirini tamamlayan farklı uygulama ve işlemler bütünü olarak da tanımlanmaktadır. Bu sayede birbirini tamamlayan işlem ve uygulamalar ile bireylerin tam olarak genel ve sonuç verici bir sağlık taramasına tabi tutulmaları da sağlanmış olmaktadır. Bu sayede ortaya çıkan sonuçlar hem bireylerin bugünkü sağlık durumları ile ilgili hem de gelecekte olası sağlık durumları ve meydana gelebilecek rahatsızlıkları ile ilgili somut bilgileri ortaya kalabilmektedir.

Bu bilgiler ışığında ise özellikle ortaya çıkması muhtemel olan hastalıkların önlenmesine yönelik olarak uzman doktorların öncülüğünde önleyici ve koruyucu tedavi seçenekleri de geliştirilip, uygulanabilmektedir. Bu sayede bireylerin yaşam kaliteleri yükselmekte, aynı zamanda çok daha sağlıklı hayatlar sürebilmektedirler.Check Up işlemleri için uzman sağlık merkezi ve hastanelere başvuran bireyler öncelikli olarak kendileri için en uygun olan program veya programlarla ilgili bilgilendirilmektekiler. Bu bilgilendirme aşamalarından sonra karar verilen programa göre prosedürler ve işlemler başlatılmaktadır. Kişiler hem fiziki açıdan muayene edilmekte hem de psikolojik açıdan kontrolden geçirilmektedir.

Özellikle tam kapsamlı tarama uygulamalarında birçok tanı ve tetkik işlemi de yapılabilmektedir, hastalık öncüllerine ve belirtilerine de bakılan bu tarama işlemlerinde bireylerle ilgili genetik ve kalıtsal yapı gibi önemli konular da değerlendirilmektedir. Bunun dışında kişilerin hem kendilerinin hem de ailelerinin sağlık geçmişleri, mevcut yaşam şekilleri gibi temel hayat belirtileri de uzman doktorlar tarafından titizlikle incelenmektedir.

Grip Aşısı, Gıda Zehirlenmesi, Ferritin, E Vitamini, Düşük Tansiyon

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.


0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

Doktorlarımıza Soru Sorabilirsiniz!


Konusunda uzmanlaşmış kadromuzla her zaman sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duymaktayız… Dora Hospital Fulya bölgesinde sizlere hizmet vermektedir. Dora Hospital İletişim bilgilerine ise menü aracılığı ile ulaşabilirsiniz.


Soru Sorabilirsiniz…

Bizi Takip Edebilirsiniz…


Sosyal medya üzerinden hastanemiz hakkında haberler görüntüleyebilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.


Yol Tarifi

Doktora Sor

Whatsapp