Neurosurgery.jpg


Omurga ve Omurilik Tümörleri

Beyinde oluşan normal dışı hücre topluluklarına beyin tümörü adı verilir. Bazı beyin tümörlerinin iyi huylu (selim) olmasına karşın bazıları kötü huylu kanserlerdir (habis). Her ne kadar “kanser” kelimesi vücutta beyin dışında başka dokuların habis tümörlerine verilen isim olsa da kötü huylu beyin tümörleri için de kullanılmaktadır.

Beyin Tümörü 2022

Beyin tümörleri beyninizdeki hücrelerden doğabileceği gibi (primer beyin tümörleri) vücudunuzun başka yerlerinde oluşan kanserler de beyne sıçrayabilir (sekonder ya da metastatik beyin tümörleri).


NEDEN BEYİN TÜMÖRLERİ OLUŞUR?

Beyin tümörleri beyin hücrelerinden kaynaklanabileceği gibi onları destekleyen dokuların hücrelerinden, örneğin beyni saran zarlardan (meninksler), bazı salgı bezlerinden (hipofiz ve pineal ), ana karnında gelişim sırasındaki bazı kalıntılardan (dermoid, epidermoid) ya da beyin-omurilik sıvısı salgılayan hücrelerden (koroid pleksus tümörleri) de doğabilirler. Primer beyin tümörleri normal hücrelerin DNA’larında oluşan değişiklikler sonucunda oluşurlar (mutasyon).


Dora Sağlık Bilgi Formu


  Bu değişiklik beyinde anormal hücrelerden oluşan bir kitle meydana getirir ve bu kitle tümör adını alır. Vücudun başka bir yerinde oluşan tümör hücrelerinin, genel olarak kan yolu ile beyne yayılmaları metastatik beyin tümörlerini oluşturur. Metastatik beyin tümörleri primer olanlara göre daha sık görülürler. Birçok çeşit primer beyin tümörü vardır. Genel olarak tümörler kaynaklandıkları beyin hücrelerinin adı ile anılırlar.

  İşitme ve denge sinirinin şvan hücrelerinden (schwan) oluşan akustik nöroma ya da şvannoma (schwannoma), astrosit’lerden oluşan astrositoma (astrocytoma), ependim hücrelerinden (ependym) oluşan ependimoma (ependymoma), medulloblast’lardan oluşan medulloblastoma, oligodendrosit’lerden (oligodendrocyt) oluşan oligodendrositoma (oligodendrocytoma), ve meninks kılıflarının hücrelerinden (meninx) oluşan meningioma ve pinel dokudan kaynaklanan pineablastomalar bunlara örnek olarak verilebilir.

  Sekonder ya da metastatik beyin tümörlerini oluşturan kanser hücreleri vücudun herhangi bir yerindeki kanser dokularından beyne ulaşabilirlerse de meme, kalın barsak, böbrek, akciğer ve melanom gibi kanser türlerinin metastazları daha sık görülür.  BELİRTİLERİ NELERDİR?

  Beyin tümörlerinin bulgu ve belirtileri tümörün büyüklüğüne, yerine, tipine ve büyüme hızına göre değişiklik gösterir. Belirti ve bulgular genel olarak şunlar olabilir:

  Yeni başlayan, ya da daha önce olsa bile tarzı değişen baş ağrıları
  Açıklaması olmayan ani bulantı ve kusmalar
  Bulanık görme, çift görme, ya da görüş alanının daralması gibi görme problemleri
  Özellikle vücudun bir yarısında oluşan kol ve bacakta güçsüzlük ve duyu bozuklukları
  Denge bozuklukları
  Hafıza ve algılama bozuklukları
  Kişilik ve davranış değişiklikleri
  Sara nöbetleri, özellikle daha önce nöbeti olmayan yetişkin hastalardaki nöbetler
  İşitme problemleri  RİSK FAKTÖRLERİ VAR MIDIR?

  Yaş: Beyin tümörleri her ne kadar yetişkinlerde daha çok görülürse de her yaşta görülmeleri de doğaldır. Hatta bazı tür beyin tümörleri özellikle çocukluk çağında görülürler.

  Radyasyon: Kontrolsüz ışın tedavisi, nükleer kazalar ya da nükleer silahların yaydığı iyonize radyasyonun etkisinde kalmak beyin tümörlerinin gelişmesinde önemli etkendirler. Yüksek gerilim hatları, cep telefonlar ve ev aletlerinin yaydığı diğer tip radyasyon tiplerinin beyin tümörü oluşturduğu konusunda yeterli delil yoktur.

  Aile bağlantısı: Beyin tümörlerinin küçük bir bölümünün kalıtımsal olarak geçtiği bilinmektedir. Bunu dışında bazı beyin tümörlerinin sindirim sistemi, üreme ve idrar yolları, akciğer ve çoklu sistem doğumsal anomalileri ile birlikte görülebildikleri bilinmektedir.  DOKTORUNUZDAN RANDEVU ALIN

  Beyninizde tümör olabileceğini düşündüren bazı belirtiler yaşıyorsanız doktorunuzdan randevu alın. Muayene süresi kısıtlı olduğu için doktor tarafından bilgi istenebilecek bazı önemli noktaları önceden göz önüne alın. Bu noktalar şunlar olabilir:

  *Vücudunuzdaki bütün belirtiler
  *Eğer varsa, yakınlarınızın gözlemleri de dahil olmak üzere, kendinizde algıladığınız bütün davranış ve kişilik değişiklikleri
  *Vitaminler ve diyet katkıları da dahil olmak üzere kullandığınız bütün ilaçlar.
  *Her detayı hatırlamak zor olabileceği için durumunuzu bilen bir arkadaş ya da aile ferdini de yanınıza alının.
  *Doktora sormak istediğiniz bütün sorular. Özellikle, eğer beyin tümörü tanısı almışsanız bilgilenmeniz için aşağıdaki soru örneklerinden yararlanabilirsiniz:

  Ne tip bir beyin tümörü taşıyorum?
  Beynimin neresinde bulunuyor?
  Ne büyüklükte?
  Büyüme eğilimi gösteriyor mu ve hangi hızda?
  İyi huylu mu, yoksa habis mi?
  Tedavi seçenekleri nelerdir?
  Ameliyat şart mı?
  Ameliyattan sonraki durumum nasıl olacak?
  Bu tip tümörlerin sonucu nedir?
  Akınıza takılan her şeyi hatırlamak güç olacağı için önceden bir soru listesi hazırlayın.  MUAYENE VE TETKİKLER

  Nörolojik muayene: nörolojik muayene genel olarak adale gücü, dokunma ve ağrı duyusunun muayenesi, görme, işitme ve refleks muayenelerini içerir. Bunlardan bir veya birkaçının bozulması beynin bir hastalık ya da tümör tarafından etkilendiğini gösterir.

  Görüntüleme yöntemleri: Görüntüleme yöntemleri beyin tümörü tanısında en önemli araçlardır. Manyetik rezonans imaj (MRI) beyin tümörü tanısında kişiye zararsız olan en yaygın ve güvenilir yöntemdir. Bazen tümörün daha iyi görüntülenebilmesi için tetkik sırasında damar yolu ile bir ilaç verilmesi gerekebilir. Diğer görüntüleme yöntemleri arasında bilgisayarlı tomografi (BT) ve pozitron emisyon tomografisi (PET) sayılabilir.

  Metastatik beyin tümörleri için testler: Yapılan testler tümörün bir metastatik tümör olduğunu düşündürüyorsa Beyin cerrahınız tümörün kaynağını bulmak için başka testler isteyebilir. Bunlar, akciğer, karaciğer, böbrek mide gibi bazı organların görüntülenmesi ve kanser taraması için yapılan bazı kan testleridir.

  Stereotaksik biyopsi: Ulaşılması güç, çok küçük, ya da riskli bölgelere yerleşen tümörler için kafatasına açılan küçük bir delikten iğne biyopsisi ile tümörden parça alınabilir. Bunun için Beyin bazı özel cihazlarla yapılan ölçümler sonucunda tümörün yerini tam olarak saptadıktan sonra kafatasına küçük bir delik açarlar ve bir iğne ile bu delikten girerek tümörden biyopsi alırlar.  TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

  Beyin tümörü tedavisi için birçok yöntem vardır. Tümörü tanısı konulduğunda en uygununu seçmek için bütün bu yöntemler gözden geçirilir.

  Cerrahi: En etkili tedavi yöntemi tümörün cerrahi olarak çıkartılmasıdır. Bu işlem kafatasında oluşturulan bir pencereden girilerek yapılır. Bu cerrahi yönteme “kraniotomi” adı verilir. Beyin tümörlerinin operasyonunda kraniotomi dışında daha önce bahsedilen stereotaksik teknikler, hipofiz tümörlerinde burun boşluğundan girilerek (transnazal, transsfenoidal) girişimler, ve endoskopik yöntemler sayılabilir. Beyin tümörleri için yapılan cerrahi girişimler, bütün diğer cerrahi girişimlerde olduğu gibi, kanama ve iltihap gibi riskler taşırlar. Ayrıca tümörün yerine cinsine ve büyüklüğüne bağlı olarak da ameliyattan sonra sara nöbetleri, geçici veya kalıcı şuur bozuklukları, güç kayıpları, görme ve işitme bozuklukları görülebilir.

  Radyasyon (ışın) tedavisi: Işın tedavisinin amacı normal beyin hücrelerine zarar vermeden tümör hücrelerini öldürmektir. Standart ışın tedavisinde tümörün cinsine bağlı olarak 10-30 seans arasında değişmek üzere beyne ışın uygulanır. Bu tedavi genel olarak operasyondan sonra ameliyatta gözden kaçan ya da tam çıkartılamayan tümör hücrelerini yok etmek için ilave bir yöntemdir. Işın tedavisi vücudun dışında konumlanan bir makine yardımı ile uygulanır. Bazı vakalarda radyoaktif madde beynin içine tümörün yakınına bırakılır (brachytherapy). Işın, sadece tümörün olduğu kısma yönlendirilebileceği gibi bütün beyne de uygulanabilir. Işın tedavisi sırasında bitkinlik, baş ağrısı, kusmalar ve kafa cildinde etkilenmeler olabilir.

  Radiosurgery (ışınsal cerrahi): Bu yöntem ışın tedavisinin değişik bir şekli olup bilinen anlamda bir cerrahi yöntem değildir. Çok sayıda ışın küçük bir alana odaklanır. Her bir ışını gücü çok fazla olmamakla beraber hepsi bir noktaya odaklandığı için bu noktada çok yüksek bir enerji elde edilir. Bu girişim tek seansta yapılır ve hastanede yatmak gerekmez.
  Kemoterapi: Kemoterapi gereken hastalara tümör hücrelerini öldürmek için bazı ilaçlar verilir. Verilen ilaç tümörün cins ve hacmine göre değişir. Bulantı, kusma ve saç dökülmesi gibi yan etkileri vardır.

  Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

  Doktorlarımıza Soru Sorabilirsiniz!


  Konusunda uzmanlaşmış kadromuzla her zaman sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duymaktayız… Dora Hospital Fulya bölgesinde sizlere hizmet vermektedir. Dora Hospital İletişim bilgilerine ise menü aracılığı ile ulaşabilirsiniz.


  Soru Sorabilirsiniz…

  Bizi Takip Edebilirsiniz…


  Sosyal medya üzerinden hastanemiz hakkında haberler görüntüleyebilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.


  Yol Tarifi

  Doktora Sor

  Whatsapp