Yeni Doğan Ünitesi

Dora Hospital de dünyaya gözlerini açan Dora bebekleri taburcu olduktan sonraki ilk hafta içerisinde Çocuk Sağlığı Ünetesinde’ki ilk kontrollerinde sarılık ve tartı

değerlendirmeleri yapılır, anne sütü ve emzirme gözlenir. Sarılıkları yükselen bebeklere Yenidoğan Servisi’nde fototerapi uygulaması yapılabilir.

Yenidoğanlar 15. günde ilk muayene için hastanemize çağrılırlar. Rutin aşı takviminin de uygulanmaya başlandığı aylık periyodik muayenelere 1. aydan itibaren başlanır.

Aylık muayeneler ile Dora bebekleri fiziksel gelişimleri, aşıları, nörolojik gelişimleri, yaşa uygun beslenmenin düzenlenmesi konularında takip edilir ve değerlendirilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>