İdrar kaçırma problemi genellikle orta yaşlı bayanlar ve ileri yaş grubu hastalarda görülen bir şikayettir. İdrar kaçırmalar içerisinde en sık görülen “Stres

İnkontinans” (öksürme, aksırma, gülme, ağır kaldırma ve günlük aktiviteler gibi), karın içi basıncın artmasına bağlı olarak gelişen, yetişememe şeklinde görülen “Urging inkontinans” ve bu iki şikayetin bir arada olduğu “Mikst İnkontinans” dır. İdrar kaçırmanın ölçümü yoktur. Seyrek kaçırmalar bile sosyo-kültürel problemlere yol açabilmektedir. Stres inkontinans hastalar için sosyal bir problem olduğundan ve yaşlanmanın doğal bir sonucu gibi düşünüldüğünden hastalar tarafından rapor edilmemektedir.

Stres İnkontinans, 30 yaş üzeri her 4 kadından birinde, 35 yaş üzeri her 5 kadından birinde ve 65 yaş sonrası her 3 kadında görülebilen bir problemdir.

Sıklığı, menopoz sonrasında, çok doğum ve zor doğum yapmış kadınlarda artmaktadır. Yapılan araştırmalar kadınların %25´ inin hayatlarının herhangi bir döneminde İnkontinans ile yüzyüze geldiklerini idrar kaçırması olan kadınların %70´inin doktora başka nedenlerle müracat ettiğini, yapılan muayene ve görüşme sırasında hastalığın varlığının tespit edildiğini göstermektedir.

Tedavi Yöntemleri
Stres İnkontinans tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ameliyat öncesi tedavi yöntemleri; bio feedbock, kasık kaslarının güçlendirilmesi, menapozda hormon ve elektrikle uyarma (stimülasyon) dır. Ameliyatın komplikasyonları çok nadirdir. Bunlar arasında, idrar borusunda yaralanma, mesane yaralanmaları ve operasyon sonrası uzun süreli geçici sonda takılması görülebilir.

Tedavi, kolay güvenilir bir şekilde kısa süreli anestezi altında gerçekleştirilir. Ameliyatta mesane boynu özel bir materyalle kolye gibi askıya alınır . Başarı oranı 5 yılda %85´dir. İşlem sonrası, sonda maksimum 1 gün süreyle takılır. Hasta idrar yaptıktan sonra evine yollanır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>