Tiroid Hastalıkları Polikliniği

Tiroid Polikliniği Ünitesi; Tiroid hastalıkları ülkemizde sık görülen hastalıkların başında gelmektedir.Tiroid hastalıkları uzun sürebilen hastalıklardır. Hastayla doktorunun

 

uzun yıllar beraber uyum içerisinde hastalığının takibini gerektirmektedir. Hastanemizde tiroid polikliniğinde  bu konuda uzmanlaşmış iç hastalıkları, genel cerrahi  ve radyoloji bölümü ile tiroid hastalıkları tanı ,tetkik ve tedavisi  yapılmaktadır.

Tiroid  Hastalıkları

 • Guvatr (Tiroid bezinin büyümesi)
 • Hipertiroidi ( Graves ve diğerleri )
 • Hipotiroidi  ( Hashimato ve diğerleri )
 • Tiroid Nodülleri
 • Tiroid İltihapları
 • Tiroid Kanserleri

Tanı Yöntemleri

 • Tiroid Ultrasonografisi
 • Tiroid Sintigrafisi
 • İğne Biyopsisi
 • Kan ve İdrar Testleri

Tedavi Yöntemleri

 • Tiroid Hormonu İle Tedavi
 • Anti-Tiroid ilaçlarla Tedavi
 • Radyoaktif İyot Tedavisi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>