Smear Testi

Papanicolau smear (veya Pap – smear testi, simir testi)  rahim ağzı kanserinin erken tanısı için bir sitolojik tarama yöntemi olarak ortaya konulması ile rahimağzı kanserinden (servikal kanserden) ölüm oranları hemen hemen %50 azalmıştır. Halk arasında simir testi olarak bilinmektedir. Pap smear test displazi veya servikal intraepitelyal neoplazi (CİN) olarak bilinen serviksin kanser öncesi lezyonlarının doktorlar tarafından daha kolay tanınıp tedavi edilmesine imkan vermektedir. Büyük  bir kadın gurubunu taramak için Pap-test kolay ve ucuz bir yöntemdir.

Buna rağmen yanlış negatiflik oranları (sonuç normal gibi olsa da aslında hastalık var) %20 gibi yüksektir. Smear testi 2001 yılından beri daha çok Bethesda sistemi ile değerlendirilmekte ve tedavisi bu yeni sisteme göre planlanmaktadır.

Testi kimlere ve ne sıklıkla yapılmalıdır?
Simir testi taramasına, 18 yaşında veya herhangi bir yaşta başlayan ilk cinsel ilişki ile başlanmalıdır. Bütün seksüel aktif kadınlara yılda bir uygulanması tavsiye edilmektedir. Herpes Simpleks Tip2, HPV, CİN veya invazif kanser nedeni ile tedavi edilmiş kadınlarda smear 6–12 ayda veya gerektiğinde daha sık tekrar edilmelidir.

Cinsel ilişkiye geç başlayan ve tek partneri olan kadınlarda rahim ağzı anormalliklerin gelişme riski düşüktür. Hiç cinsel ilişkiye girmemiş kadınlarda servikal kanser gelişme riski yaklaşık sıfırdır.Servikal kanser gelişme riski düşük olan olan guruptaki kadınlarda smear bir yıldan daha geniş aralıklar ile tekrar edilebilir.Kanser olmayan nedenlerden dolayı histerektomi (rahim alınması ameliyatı) olmuş kadınlarda Pap smeartaraması her 3 yılda bir  yapılmalıdır.

Smear testi nasıl yapılır?
Genellikle bu testi yaptırmak isteyen kadınlar ve özellikel ilk defa yaptıracakların merak ettiği bir sorusu. Smear testi alınması son derece basit bir yöntemdir ve
ağrılı değildir. Dokuya zarar vermeyen ve acı uyandırmayan bir uygulamadır. Alınma işlemi 15–30 saniye sürer. Genellikle rutin jinekolojik muayene sırasında uygulanır. Muayenede
vajinal spekulum takıldıktan sonra rahim ağzı (serviks) görülür. Vajina ve serviks (rahimağzı) çıplak gözle görülebilen lezyonlar(yaralar) açısından değerlendirildikten sonra yumuşak bir fırça yâda özel bir spatula yardımı ile rahim ağzı bölgesinden salgı alınmaktadır.

Sürüntü materyali olan salgı, lam denilen ince bir cam üzerine yayılıp, alınan hücrelerin cam yüzeye yapışması için alkol dolu bir kap içine konur veya üzerine yapıştırma özelliği olan bir
sprey sıkılır. Fiksasyon denen bu işlem yapıldıktan sonra cam preparat özel bir saklama kabı içine konarak patolojiye gönderilmektedir. Patoloji laboratuvarında boyama işlemlerinden geçirilen cam, mikroskop altında incelenerek, değerlendirilir. İnce yayma teknikle, Human Papilloma Virus Sonuçlar 2–6 gün içinde çıkar. Özellikle rahimağzında yaranın varlığında işlem sonrası kendiliğinden duran hafif kanama olabilir.

Pap Smear testi ne zaman yapılmalıdır?
Eğer mümkünse Pap test için en uygun zaman adet bitiminden sonraki 3–10 günler arasıdır. Testten 3 gün öncesinden itibaren vajinal duş ya da herhangi bir vajinal uygulama (ilaç,fitil) yapılmamış ve cinsel ilişkiye girilmemiş olması tercih edilmektedir. Bu günlerde smear alınmamış ise adet kanamasının olmadığı diğer günlerde de simir testi yapmak mümkündür. Aşırı derece iltihaplı akıntı veya az da olsa vajinal kanaması olan kadınlara smear testi yapılmamalıdır.

Yeni Smear inceleme teknikleri nelerdir? Thin Preparat ve Papnet Nedir? Papnet smear testi nasıl yapılır?

Adı verilen yeni bir teknikte alınan örnek direk olarak lam üzerine yayılmak yerine kendiliğinden alkol içeren bir şişe içerisine karıştırılır. Elde edilen bu hücre süspansiyonu özel bir filtre
Sisteminden geçirilerek kan, mukus ve diğer ölü hücreler ayrıştırılır ve geride kalan hücreler lam üzerine yayılır. Bu sayede ayrıntılı ve temiz inceleme olanağı kazanılır. İltihabi hastalıkların etkenleri de tanınabilir.

Sonuçlar daha açıktır ve testin duyarlılığı normal smear testine göre yüksektir. Hatalı negatif sonuç oranı %4’dür.Ayrıca, Pap test sonucu anormal çıkarsa, hasta tekrar çağrılmaksızın, alınmış salgısından HPV DNA testi yapılabilir. Rahim ağzı kanserinin oluşmasında büyük oranda HPV rol alır.

Menopozdaki kadınların smear testi:
Hormon ilacı kullansınlar veya kullanmasınlar, mutlaka yılda bir aksatmadan yaptırmaları gereken testlerden biri de smear testidir. Menopozdaki kadınlarda smear testi alınması doğurganlık yaşındaki kadınlara göre farklılık göstermektedir. Menopozda azalan östrojene bağlı olarak rahimağzı kanserlerinin en sık olduğu transformasyon zonu olarak isimlendirilen rahim ağzındaki bölge rahim kanalına doğru çekilmektedir. Normal smear fırçası ile sürüntü alındığı zaman istenilen alandan hücre alınamayabilir. Bu sebeple, menopozdaki kadınlardan, rahim kanalının içine giren özel fıraçaları kullanarak sürüntü almak gerekmektedir.

Hamilelerde gerektiği zaman, özellikle ilk 3 ayda, smear testinin alınması sakıncalı ve riskli değildir. Fakat ideali simir testinin gebe kalmadan, gebeliğe hazırlık döneminde alınması ve var ise, risklerin ortadan kaldırılıp bu şekilde gebeliğe başlanmasıdır.

Vajina ile birlikte rahim ağzı mukoza adı verilen bir tür doku ile kaplıdır. Servikal mukoza 5 mikroskopik tabakadan oluşur. Ve devamlı olarak bu tabakalarda yeni hücreler yapılmakta ve en dış tabakadaki hücreler dökülerek alt tabakalar yukarıya doğru yükselmektedir. Bu büyüme ve yukarıya doğru olan göç esnasında hücrelerde normal olmayan atipik değişimler olabilir. Metaplazi normalde görülen bir tablo iken displazi ileride kansere dönüşebilecek anormal bir durumdur ve takip edilmelidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>