Sinüzit Nedir?

 

Sinüzit :Yüz kemikleri içerisinde hava boşluklarına sinüs denmektedir. Bu boşlukların iltihaplanması ise sinüzit olarak adlandırılmaktadır.

Sinüslerin burna boşalma kanallarının (ostium) tıkanması, Mukusu sinüsler içinde aktif olarak ostiumlara(sinüs boşaltım kanalı) taşıyan sisteminin (muko silier aktivite) bozulması, Mukus içeriğinin ya da kıvamının değişmesi. Bu faktörlerden bir ya da fazlasının mevcudiyetinde sinüslerde biriken mukus içinde bakterilerin çoğalması sinüzite neden olmaktadır. Enfeksiyon etkeninin sinüslere kan yolu ile, delici travma ya da kırıklarla doğrudan ya da maksiler sinüs komşuluğundaki iltihaplı dişlerden gelmesi nispeten nadir karşılaşılan durumlardır. Sinüzitler hastalık süresi ve neden oldukları şikayetlere göre dört gruba ayrılırlar; Akut rinosinüzitler, ani başlayıp 4 hafta içinde şikayetlerin tamamen kaybolması ile sonlanan rinosinüzitlerdir. Subakut rinosinüzitler, dört haftadan fazla sürüp 12 haftadan önce sonlanan akut rinosinüzitlerdir. Tekrarlayan (rekürren) akut rinosinüzitler, bir yıl içinde, en az 7 günde sonlanan dört ya da fazla akut rinosinüzit olması durumudur.Kronik rinosinüzitler, şikayet ve bulguların 12 haftadan uzun sürdüğü rinosinüzitlerdir. Arada akut rinosinüzit atakları da olabilir.
SİNÜSLERİN GÖREVİ NEDİR?Sinüslerin sağlıklı olduğumuzda hiç fark etmediğimiz bir çok önemli görevi vardır. Yüz kemiklerinin ağırlığının azaltılması, soluduğumuz havayı nemlendirmek, süzmek, ısıtmak,ses tınımızı şekillendirmek belli başlı görevleridir.
SİNÜZİTİN BELİRTİLERİ NELERDİR?Rinosinüzitlerde hikaye ve muayenede saptanan şikayet ve bulgular iki gruba ayrılmaktadır.

1Tanıda birinci derecede öneme sahip olan majör şikayet ve bulgularYüzde ağrı ve basınç hissi, Yüzde şişme ve dolgunluk, Burun tıkanıklığı, Burundan-genizden iltihaplı akıntı, Koku alamama (hipozmi), Ateş

2Bir ya da fazla majör semptomla beraber tanısal anlamı olan minör şikayet ve bulgularBaş ağrısı, Ağız kokusu, Düşkünlük, Diş ağrısı, Öksürük, Kulak ağrısı

SİNÜZİTTE İLAÇ TEDAVİSİKoruyucu önlemler: KalabAlık ve iyi havalanmayan ortamlarda hızla yayılan üst solunum yolu viral enfeksiyonları sinüzitlerin oluşmasında önemli bir etken olmaktadır. Sık sinüs enfeksiyonu gelişen ya da kronik sinüzit tanısı konulan hastalarda Influenza (grip) aşısı, Pnömokok aşısı ve ağız yolu ile alınan bakteri aşılarının uygulanması tekrarlayan enfeksiyonların sayısını azaltmakta faydalı olmaktadır.
Solunum havasındaki oksijen azlığı, hava kirliliği, alerjenler ve sigara dumanı sinüs mukozasının fonksiyonları üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Bu nedenle yaşama ve çalışma ortamlarının iyi havalandırılması ve bu ortamlarda sigara içilmesine izin verilmemesi gerekir.
Bilinen alerjisi olan hastaların bu alerjenlerin bulunduğu ortamlardan uzak durması, yüksek miktarda alerjen barındıran ev bitkileri, uzun tüylü halı benzeri kaynakların yaşam alanlarından çıkartılması gibi önlemlerin alınması mukoza ödemine ikincil sinüzit gelişme riskinin azaltılmasında katkı sağlayacaktır.
Klimalar ve merkezi havalandırma sistemleri bulunan ortamların nem oranının kontrol edilmesi ve gereken durumlarda ilave önlemlerle havanın nemlendirilmesi mukozanın normal fonksiyon görmesine yardımcı olacaktır. Mukus salgısının kıvamını azaltarak akışkanlığını artırmak için günde en az 2 litre olmak üzere ılık su tüketilmesi faydalı olacaktır. Su dışındaki çay, kahve ve kolalı içecekler böbreklerden su atılmasını artırdıkları için bu içeceklerle beraber su alımını artırmak gerekecektir.

Destek TedavilerBurun içinde nemli ortam sağlanması ve biriken kabuk ve iltihaplı salgıların temizlenmesi destek tedavinin en önemli parçalarıdır. Bu amaçla serum fizyolojik içeren basınçlı spreyler en uygun ajanlardır. Ağızdan ya da iğne şeklinde verilen antibiyotiklerle önüne geçilemeyen bakteriyel taşıyıcılık durumlarında bu solüsyonlara antimikrobial ilaçlar eklenebilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>