Ozon Tedavisi

 

Ozon tedavisi, birbirine bağlı birkaç tip tedaviyi kendi şemsiyesi altında toplayan, vücudun O2 içinde yüzmesini sağlayarak iyileşmeyi gözle görünür ölçüde hızlandıran bir yöntemdir.

Ozon oksijen terapisi vücutta hastalıklara yol açan mikroorganizmaları ve toksinleri yok ederek vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur.Vücuttta oksijenasyon azlığı sağlığımızın bozulmasında etkili olan en önemli faktördür. İşte bu tedavi yöntemi, mikrodokuda bozulmuş, olan oksijen dengesinin yeniden düzenlemensini sağlar.

Günümüzde sadece Almanya da, 5000’i aşkın hekim tarafından, tercih edilen ve dünyada 100 yıldan bu yana uygulanan ozon tedavisi, çeşitli hastalıkların tedavisinin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hücrelerin oksijenlenmesini artırdığı için yaşlanmayı geçiktirme ve kişileri hastalıklara karşı güçlü kılma özelliklerinede sahiptir. Hiç sağlık problemi yaşamayan kişiler bile yılda 10 seans (bir kür) aldıkları taktirde yaşlanmayı geciktirir ve hastalıklara karşı daha dirençli hale gelebilirler. Ozon oksijen tedavisinin hiç bir yan etkisi yoktur.

MEDİKAL OZON
Kurallara uygun olarak uygulandığı taktirde tamamen güvenli pratik ve etkili bir tamamlayıcı tıp yöntemi olan Medikal Ozon, 100 den fazla hastalıkta etkinliğini kanıtlamıştır. Medikal Ozon, bakteri öldürücü, virüs çoğalmasını önleyici özellikleri sebebi ile, enfekte olmuş yaraların, dezenfeksiyonunda ve ayrıca bakteri ve virüslerin sebep olduğu hastalıkların tedavisinde oldukça etkilidir. Kan dolaşımını artırma yeteneği, dolaşım ile ilgili bozuklukların tedavisinde kullanılır ve organik fonksiyonların yeniden canlandırılmasında ozonu çok değerli kılar. Özellikle bağışıklık sisteminin zayıf olduğu veya bozuk olduğu hastalara uygulanan ozon tedavisi çok başarılı sonuçların alınmasını sağlayabilmektedir.

Anti-aging (Yaşlanmayı geciktiren)Kronik yorgunluk sendromunda (Yönetici hastalığı)Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği ile immunite düşüklügüne bağlı sık enfeksiyonlarda,İlaç kullanım sıklığı ve miktarını azaltıcı özelliği ile astım, alerji ve bronşit gibi hastalıklarda Baş ağrısı ve migrende Kronik enflamatuar hastalıklarda medikal tedaviye ek destek sağlamak için, romatizmal hastalıklarda, ülseratif kolit, chron hastalıklarında Dolaşım bozukluklarında Ani işitme kaybı ve kulak çınlamaları Gözde maküla dejenerasyonunda  Şekere bağlı ülserlerde (Yaralar), diyabetik ayak tedavisinde Yanıklarda hızlı iyileşme,
Yatağa bağlı hastalarda rastlanan yaralarda, ülserlerde
Karaciğer enzimleri çok kısa sürede normale döndürme etkisi ile     hepatit B, C enfeksiyonlarında
Cinsel fonksiyon bozukluklarında
Sivilce, akne ve egzema tedavisinde,
Sedef hastalığında,
Kanserde genel durumu düzeltmek için.

Tedavi amaçlı Ozon
Medikal ozon daima saf ozon ve saf oksijenin karışımı şeklinde kullanılır. Uygulamaya bağlı olarak ozon konsantrasyonu 1 ve 100 µg/ml (0.05 – 5 %O3) arasında değişir. Ozon terapist, ozon terapi konusunda eğitimli bir doktor, hastanın durumu ve tıbbi endikasyona göre hastanın alacağı komple dozu belirler.

Özellikleri ve etkisi
Medikal ozonun iyi bilinen bactericidal (bakteri öldürücü), fungicidal (mantar öldürücü) and virostatic (virüs çoğalmasını önleyici) özelliği sebebiyle, enfekte olmuş yaraların dezenfeksiyonunda ve ayrıca bakteri ve virüslerin sebep olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Kan dolaşımını arttırma yeteneği, dolaşımla ilgili bozuklukların tedavisinde kullanılır ve organik fonksiyonların yeniden canlandırılmasında ozonu çok değerli kılar. Düşük dozlarda kullanıldığında, vücudun direncini arttırır diğer bir deyişle ozon bağışıklık sistemini aktive eder.

Ozon sayesinde oluşan bu aktivasyona cevap olarak, vücudun bağışıklık hücreleri cytokin (interferones yâda interleukins gibi önemli aracıları içeren) adı verilen özel habercileri (mesaj taşıyıcıları) üretir. Bunlar hastalıklara direnmek için uyarılan bütün bağışıklık sistemi boyunca zincirleme bir şekilde pozitif değişiklikler yaratarak diğer bağışıklık hücrelerini haberdar ederler. Bu da medikal ozonun, özellikle bağışıklık sisteminin zayıf olduğu veya bozuk olduğu hastalara uygulanmasında özellikle çok başarılı sonuçların alınmasına yol açar.

Majör Otohemoterapi adıyla bilinen küçük miktarlarda uygulanan ozon sonuç olarak vücudun kendi antioksidanlarını ve serbest radikalleri yok eden enzimleri aktive ederler. Kronik enflamatuar hastalıklarda ozonun neden kullanıldığı böylece anlaşılmaktadır.

VARİSLERDE TEDAVİ
Bacaklardaki toplardamar duvarlarının elastikiyetinin bozulması suretiyle kanı ileriye doğru hareket ettirememesi, taşıyıcı görevini yapamaması sonucu damarların genişleyip kese halini alması ve belirgin hale gelmesine varis adı verilir. Erişkin erkeklerin yarısında, kadınların ise üçte ikisinde değişik oranlarda varisli damarlar bulunmaktadır. Normalde atar damarlar tarafından hücrelere kadar taşınan oksijenli kan, kullanıldıktan sonra ven adı verilen toplardamarlar tarafından kalbe taşınır. Toplardamarların hepsinde olmasa da genelde bu damarlardaki kanı kalbe doğru yönlendiren ve geri kaçmasını engelleyen kapakları vardır.

Vücudun tüm yükünü taşıyan bacaklardır. Kanın yerçekimine karşı ayak parmaklarından başlayarak yukarı doğru kalbe geri dönmesi, bir nehrin tersine akması kadar zordur. Atardamarlarda kanı pompalayan kalptir. Bu görevi bacaklarda kas pompası adını verdiğimiz baldır adaleleri üstlenir. Özellikle diz altındaki baldır adaleleri yürürken kasılarak kirli kanın büyük kısmını taşıyan kaslar arasındaki iç toplardamarları sıkıştırarak kanın kalbe doğru ilerlemesini sağlarken, kapaklarda kanın geri kaçmasını engeller.
Varisin tedavisi temelde üç ana hedefe yönelik yapılmaktadır.

1. Varis ve varisle ilgili şikâyetlerin ortadan kaldırılması
2. Estetik görüntünün sağlanması
3. Nükslerin önlenmesi
Bu hedeflere yönelik olarak pek çok tedavi alternatifi bulunmaktadır. Tedavi başlıca üç grup altında incelenebilir; tıbbi tedavi, girişimsel tedavi ve cerrahi tedavi.

Tıbbi tedavi:

İlaç, varis çorabı/elastik bandaj ve önerilerden oluşmaktadır. Mevcut varisin ortadan kaldırılmasından çok varisin ilerlemesine engel olmayı ve varisle ilgili şikâyetleri (ağrı, şişme gibi) azaltmayı amaçlar. Kronik venöz yetmezliği olanlarda, cerrahi tedavinin uygun olmadığı hastalarda, girişimsel ve cerrahi tedaviye destek amacıyla veya koruyucu önlem olarak önerilebilir.

Girişimsel tedavi:
Skleroterapi (iğne tedavisi), termokoagülasyon, ışık tedavisi (IPL) ve lazer tedavisini kapsar. Varisin tipine göre uygun yöntem seçilir. Doğrudan mevcut varislerin ortadan kaldırılmasına yönelik tedavilerdir, derin damar sistemindeki sorunları çözmez. Beraberinde tıbbi tedavi önerilir. Muayenehane koşullarında uygulanabilir. İşlem süreleri genelde 15–30 dk arasındadır. Kremlerle yüzeysel uyuşturma sağlanarak işlem esnasında ağrı oluşması engellenir.

Cerrahi tedavi:
Flebektomi, varis ameliyatı (high-ligation, stripping, pake eksizyonu), EVLT ve VNUS yöntemlerini kapsar. Varisin tipine ve yaygınlığına göre uygun seçenek tercih edilir. Beraberinde tıbbi tedavi önerilir. Flebektomi yerel uyuşturma ile muayenehane koşullarında, diğerleri yerel, genel veya belden uyuşturma ile ameliyathane koşullarında uygulanır. İşlem süreleri genelde 1–3 saat arasında değişir.