Neden Check Up?

Bir başka deyimle ‘Genel Sağlık Kontrolü’, hiçbir şikayet ve hastalığı olmasa dahi kişide mevcut olabilecek hastalıkların yada bu hastalıkların erken bulgularının ve kişide bulunan gelecekte hastalığa yol açabilecek risk faktörlerinin önceden ortaya çıkarılmasını sağlayan,düzenli olarak yılda en az bir kez yapılması gereken bir tarama yöntemidir.

Neden check-up yaptırmalıyız?
Hayati organlarımızı bozan önemli hastalıkların çoğu, ilk belirtilerini yıllarca devam eden, uzun bir yıpranma süreci sonrasında verir. Örneğin; kan yağları yüksekliğinin kalp krizi veya inme (felç)’ye yol açması, B ve C türü hepatit virüsü enfeksiyonlarının karaciğer sirozuna neden olması, şeker hastalığının körlük, böbrek yetmezliği ve sinir dokusu tahribatı meydana getirmesi için uzun yılların geçmesi gerekir.
Yukarıda sayılamayan pek çok hastalığın hasar süreci ilerlemeden erken teşhisi ve önemli risk faktörlerinin henüz zarar oluşturmadan erkenden belirlenmesi, ancak düzenli aralıklarla yapılan kontrollerle mümkün olur. Modern tıpta amaç, hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemleri alarak kişinin sağlıklı kalmasını sağlamaktır.
Günümüzde kalp-damar, mide-barsak, karaciğer, böbrek, akciğer, meme, tiroid, prostat, kemik erimesi, hipertansiyon, kansızlık ve kanser hastalıkları dahil birçok hastalık erken teşhis edildiğinde organa ve tüm vücuda zarar vermeden önlenmekte ve kolayca tedavi edilmektedir.
Günlük yaşamda yoğun çalışma temposu, hayat şartları, stres ile beraber, baş ağrısı, kronik yorgunluk, uykusuzluk, hazımsızlık, vücutta atipik ağrılar, çarpıntı, aşırı terleme, kilo kaybı, sık idrara gitme gibi şikayetler göz ardı edilmekte, çoğu zaman vakitsizlik sebebiyle kontrolü ertelenmektedir.
Check-up panelinde bulunan testlerin anlamı

Açlık Kan Şekeri: Şeker hastalığı (diabet)’nın tarama, tanı ve tedavisinin takibinde kullanılan en önemli testtir.

Üre, Kreatinin: Böbrek fonksiyonlarını yansıtan testlerdir.

Ürik Asit: Gut hastalığının teşhis ve takibinde kullanılır.

AST, ALT, ALP, GGT, LDH, CK: Kas, karaciğer ve safra yolları fonksiyonlarını yansıtan testlerdir.

Total, Direk Bilirubin: Karaciğer ve safra yolu hastalıkları ile ilgili önemli bilgiler verir.

Total Kolesterol, Trigliserid, HDL (iyi huylu) ve LDL (kötü huylu) Kolesterol: Kandaki yağların oranı olup özellikle kalp damar hastalıkları yönünden önemli risk faktörleridir.

Total Protein, Albumin: Beslenme bozuklukları, karaciğer, böbrek, sindirim sistemi hastalıkları ve bazı kanser hastalıklarında önemli testlerdir.Tam Kan Sayımı: Anemi (kansızlık), enfeksiyon ve bazı kan hastalıklarının tanısında kullanılır.

Tam İdrar Tahlili: Diabet, böbrek ve idrar yolları hastalıklarının tanısında ve böbrek taşında yol göstericidir.

Sedimantasyon: Enfeksiyon ve romatizmal hastalıklarda yükselerek bilgi verir.

HBs Ag, Anti HBs, Anti HCV: Sarılık ve siroz gibi karaciğer hastalıklarına neden olan virüslerin saptanması, bağışıklığın veya taşıyıcılığın olup olmadığı hakkında bilgi verir.

TSH: Tiroid bezi işlevlerinin değerlendirilmesi için gerekli testlerdir.Demir, Demir Bağlama Kapasitesi,

Ferritin: Demir eksikliğine bağlı aneminin teşhisinde kullanılan testlerdir.

Kalsiyum, Fosfor: Kemik erimesinin teşhis ve tedavisinin takibinde kullanılır

ASO, CRP, RF: Romatizmal ve iltihabi hastalıkların teşhisinde kullanılır.

Gaitada Gizli Kan: Kalın barsak kanserlerinin erken teşhisi için 40 yaş üzerindeki herkese ve ailesinde mide ve barsak kanseri olanlara yılda bir kez önerilmektedir.

Gaita Mikroskopisi: Parazit, parazit yumurtası ve sindirim artıkları açısından değerlendirme yapılmaktadır.

Kanser Tarama testleri: Total ve Serbest PSA (prostat tümörü), CEA (tüm vücut tümörleri), AFP (karaciğer, erkeklerde testis, kadınlarda yumurtalık), CA 125 (over, yumurtalık), CA 15-3 (meme), CA 19-9 (kalın barsak), kanserlerinin teşhisinde ve takiplerinde kullanılan testlerdir.

Homosistein, Lipoprotein (a), High Sensitive CRP: Kalp ve damar hastalıklarının genetik ilişkisini araştırmak için yapılan testlerdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>