Miyopi Belirtileri

Miyopi Belirtileri

Miyopların en önemli şikayeti uzağı iyi görememektir. Bazıları net görebilmek için gözlerini kısarak bakarlar. Ancak bir kısmı iyi göremediğinin farkında değildir. Yakını net gördükleri için cisimlerin uzaklaştıkça netliklerini kaybetmelerini mantıki ve doğal olarak kabullenirler. Uzun süre kırma kusurları farkedilmeyebilir.Miyopi kendini genellikle okul çağlarında belli eder, miyopi yetişkinlik dönemine kadar bir miktar artış gösterebilir. Genellikle çoçukların net görmediklerine ilişkin bir yakınmaları yoktur, daha çok sınıfta tahtayı göremediklerinde fark edilirler. Miyopi ergenlikten sonra genellikle fazla değişmez, ancak dejeneratif miyopi denilen durumda miyopi erişkin yaşamda da artmaya devam edebilir.

Çocuk ve genç miyopların uzağı net görebilmeleri psikolojik yönden çok önemlidir. Uzağı iyi göremeyen miyoplar, diğer yaşıtlarına oranla sınırlı bir dünyada yaşarlar. Kültür ve sosyal hayat yönünden gelişemeyebilirler. Okulda tahtayı görememe başarılarını etkileyebilir.
Miyopiyi düzeltmek için konkav (kalın kenarlı, ortası ince; ıraksak) camlar kullanılır (Resim M-2). Dioptrik değerin önüne (-) işaret konularak gösterilir. Aşağıdaki tabloda miyopinin ağırlığına göre sınıflaması görülüyor.

Hafif miyopi  <3.00 dioptri
Orta miyopi 3.00 – 6.00 dioptri
Ağır miyopi 6.00 – 9.00 dioptri
Çok ağır miyopi >9.00 dioptri

Ağır ve çok ağır miyopisi olan kişilerde retinada yapısal bozukluklar ve retina dekolmanı dediğimiz retinanın alttaki kendini besleyen tabakalardan ayrışması görülebilir. Bu grupta ayrıca göz tansiyonu görülme sıklığı da fazla olduğundan yılda bir ayrıntılı göz muayenesi olmaları gereklidir.
Hafif miyopisi olan kişiler 45 yaş civarında genellikle gözlüklerini çıkararak okurlar, böylece yakını iyi görürler. Buna karşılık orta , ağır ve çok ağır miyopların gözlüksüz yakın görmesi de iyi değildir. İyi görebilmek içn yazıyı kendilerine çok yaklaştırmaları gereklidir.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>