Mesane Kanseri

Mesane Kanseri Belirtileri ve Teşhisi

Mesane kanseri genellikle orta ve ileri yaş hastalığıdır. Erkeklerde kadınlardan 3 kat daha sık görülür. Erkeklerde prostat, akciğer ve kalın barsak kanserlerinden sonra dördüncü sıklıkta görülen kanserdir. Çevresel karsinojenlere maruz kalma mesane kanseri gelişiminde çok önemlidir. plastik ve lastik sanayi çalışanlarında mesane kanseri daha sık görülmektedir. Ayrıca sigara içenlerde mesane kanseri içmeyenlere oranla 4 kat daha fazla görülmektedir.

Mesane Kanseri Bulgu ve Belirtileri

Mesane kanserinin en fazla görülen bulgusu idrarda ağrısız kanamadır. Kanama pıhtılı veya pıhtısız olabilir ve yaklaşık olarak hastaların %85’inde görülmektedir. Kanamanın şiddetiyle tümörün büyüklüğü arasında ilişki yoktur. Ayrıca sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, zor idrar yapma gibi yakınmalar da tümörün yerleşimi ve cinsine bağlı olarak mesane tümörünün ilk belirtileri olabilir.

Mesane Kanseri Tanısı

Anamnez, fizik muayane, laboratuar ve görüntüleme yöntemleri kullanılır. Genelde hasta idrarından kan geldiğini fakat geçtiği için önemsemediğini söyler.

İdrar incelemesinde kan hücrelerinin (eritrosit) görülmesi tümör şüphesini artırır. İdrarda kanama yapacak diğer sebepler ( Taş, enfeksiyon, ilaçlar,  böbrek hastalıkları vs ) ekarte edilmelidir.

Mesane Kanseri Görüntüleme Yöntemleri

Mesane kanseri tanısında en pratik ucuz ve radyasyon alınmayan görüntüleme yöntemi ultrasonografidir. Belirli bir büyüklüğe ulaşan tümör ultrasonografide görüntülenebilir. Küçük tümörler ve carsinoma insutu denen tümörler görülmeyebilir.

Sistoskopi ve TUR

Mesane tümöründen şüphelenildiğinde kesin tanı için en kolay ve emin yöntemdir. Eğer tümörden şüpheleniyorsak görüntüleme yöntemlerinde tümör görülmese bile muhakkak yapılmalıdır. İdrar yolundan optik bir aletle girilerek mesanenin içerisi görülebilir ve mesanedeki patolojik oluşum temizlenerek hem tanı konmuş hemde tedavi yapılmış olur.

Mesane Kanseri Teşhisi ve Tedavi Yöntemleri Hakkında Detaylı Bilgi ve Muayene Randevusu için Bizimle İletişime Geçin!Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>