Mammografi Zaralımıdır?

Mammografi meme kanseri’nin teşhisinde en etkili yöntem olarak kabul edilmektedir. Düzenli olarak yapılan mammografi filimleri ve radyolog muayeneleri sonucunda meme kanseri erken teşhis ile hemen müdahale edilebilmektedir.

Mammografinin yararları, potansiyel riskleri ve verdiği rahatsızlıktan çok daha fazladır.
Mamografik taramanın benimsenmesi konusunda inceleme sırasında meme dokusunun yüksek doz radyasyona maruz kaldığı inancı önemli bir sorun oluşturmaktadır. Ancak henüz mammografi esnasında aldığı radyasyona bağlı kanser olduğu tespit edilen bir kadın bulunmamaktadır. Mammografi tekniğinin gelişmesine paralel olarak meme dokusunun inceleme sırasında maruz kaldığı radyasyon dozu azalmaktadır. Bu doz riskleri gözardı edilebilir derecede düşüktür. Örneklemek gerekirse uzun bir uçak yolculuğu boyunca alınacak radyasyon dozundan daha fazla değildir. Mamografinin klasik röntgenden en önemli farkı düşük dozda daha yüksek görüntü kalitesi elde etmesidir.

Mammografinin yararları, potansiyel riskleri ve verdiği rahatsızlıktan çok daha fazladır.

Mamografik taramanın benimsenmesi konusunda inceleme sırasında meme dokusunun yüksek doz radyasyona maruz kaldığı inancı önemli bir sorun oluşturmaktadır. Ancak henüz mammografi esnasında aldığı radyasyona bağlı kanser olduğu tespit edilen bir kadın bulunmamaktadır. Mammografi tekniğinin gelişmesine paralel olarak meme dokusunun inceleme sırasında maruz kaldığı radyasyon dozu azalmaktadır. Bu doz riskleri gözardı edilebilir derecede düşüktür. Örneklemek gerekirse uzun bir uçak yolculuğu boyunca alınacak radyasyon dozundan daha fazla değildir. Mamografinin klasik röntgenden en önemli farkı düşük dozda daha yüksek görüntü kalitesi elde etmesidir.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>