MAMMOGRAFİ

MAMMOGRAFİ

Mammografi Nedir? Neden Mammografi Çektirmeliyim?, Ne sıklıkta ve Ne zaman Mammografi Çektirmeliyim?, Hazırlık Gerekir mi? Nasıl Çekilir?
Mammografi Güvenilir midir?

NEDİR?

Mammografi meme dokusunun röntgen ışınlarıyla görüntülenmesidir. Kullanımındaki öncelikli amaç erken meme kanserinin teşhis edilmesidir. Mammografi meme kanserini henüz kitle oluşmadan başlangıç evresinde saptayabildiği için rutin tarama tetkiki olarak kullanılmaktadır. Ayrıca memede ele gelen bir kitlenin iyi veya kötü huylu olup olmadığını belirlemede de yardımcı olur.

Mammografi tetkiki belli bir yaştan sonra tarama testi olarak kullanıldığı gibi, memede bir kitle ele geldiğinde, meme başında akıntı görüldüğünde, meme başı çekintiye uğradığında, meme derisindeki değişikliklerde durumu aydınlatmak ve meme biyopsisi esnasında lokalizasyon amacıyla da kullanılabilir.

Mammografinin kanseri yakalama ihtimali %100 değildir. Mammografilerin yalancı negatif oranı (Mammografide saptanamayan ancak mevcut olan erken meme kanseri oranı) %5 – 15 oranında değişebilmektedir. Tanı için gerektiğinde ek tanı yöntemleri ya da girişimlere ihtiyaç duyulabilir. Gerekli görülür ise bu konuda yönlendirileceksiniz.

mammografi-dora-hospital

NEDEN MAMMOGRAFİ ÇEKTİRMELİYİM?

Araştırmalar 70 yaşına kadar olan kadınların %13'ünde meme kanserine yakalanma riski olduğunu göstermektedir. Bir başka deyişle toplumdaki her 8 kadından biri meme kanserine yakalanmaktadır. Ve toplumdaki her otuz kadından birinin meme kanseri nedeniyle öleceği tahmin edilmektedir. Bu oranlar göz ardı edilemeyecek derecede yüksek olup her kadına kendi sağlığı açısından doğru davranışları sergilemesi için görev yüklemektedir.

NE SIKLIKTA ve NE ZAMAN?

Yaş gruplarına göre memeye yaklaşım ne olmalı, mammografi hangi yaşta ve ne sıklıkla çekilmelidir?

20 yaş ve üzerindeki her kadın her ay kendi memesini muayene etmelidir. Bu sayede kendi meme yapısını tanıyan kişi olası değişiklikleri de en erken saptayabilecek olan birey olacaktır.

30-40 yaş arası kadınlar her 3 senede bir, 40 yaşın üzerindeki kadınlar ise her yıl bir doktor tarafından muayene edilmelidir. 40 yaş öncesinde tarama amaçlı mammografi çekimi meme dokusunun yoğun olması nedeniyle önerilmemektedir. Yoğun meme dokusu mammografi tetkikinin lezyon saptamadaki duyarlılığını düşürmektedir. Buna

karşılık 35-39 yaş arasındaki kadınların, ileri yaşlardaki mammografi görüntülerinin mukayesesi amacıyla kullanılmak ve temel teşkil etmek üzere, bir kez mammografi çektirmeleri önerilir. 40 yaş altında olası ele gelen kitle benzeri yakınmaları olan kadınlarda mammografiye yardımcı ya da alternatif olarak Meme USG tetkiki kullanılabilir.

40-49 yaş arasındaki kadınlar 1 veya 2 yılda bir mammografi çektirmelidirler. 50 yaşın üzerindeki kadınlar her yıl mammografi çektirmelidirler. Her yıl yapılan rutin jinekolojik muayeneler esnasında yapılan meme muayenesinde bir sorun saptanması durumunda veya kadının her ay kendi yaptığı meme muayenesi esnasında bir sorun saptaması ve bu sorunun doktor muayenesiyle doğrulanması durumunda mamografi yenilenir.

Mammografinin zararları var mıdır?

Mammografinin yararları, potansiyel riskleri ve verdiği rahatsızlıktan çok daha fazladır. Mamografik taramanın benimsenmesi konusunda inceleme sırasında meme dokusunun yüksek doz radyasyona maruz kaldığı inancı önemli bir sorun oluşturmaktadır. Ancak henüz mammografi esnasında aldığı radyasyona bağlı kanser olduğu tespit edilen bir kadın bulunmamaktadır. Mammografi tekniğinin gelişmesine paralel olarak meme dokusunun inceleme sırasında maruz kaldığı radyasyon dozu azalmaktadır. Bu doz riskleri gözardı edilebilir derecede düşüktür. Örneklemek gerekirse uzun bir uçak yolculuğu boyunca alınacak radyasyon dozundan daha fazla değildir.

Mamografinin klasik röntgenden en önemli farkı düşük dozda daha yüksek görüntü kalitesi elde etmesidir.

Mammografi için ön hazırlık gerekli midir?

Mammografi çekiminin yapılacağı gün deodorant, pudra, vücut yağı, kol altı veya göğüslere sürülen herhangi bir losyon kullanmayınız. Bu tür maddelerin kullanılması filmin netliğini bozabilir. Tek parçadan oluşan elbise yerine alt ve üst kısmı ayrı iki parçadan oluşan etek- bluz veya pantolon – bluz gibi bir kombinasyonu tercih ediniz. Tetkik esnasında soyunmak ve ardından giyinmek daha kolay olacaktır.

Zamanlama önemli midir?

Mammografi çekilirken meme dokusu, iki tabaka arasında birkaç saniye hafifçe sıkıştırılır. Bu nedenle memelerin en az hassas oldugu zamanda mamografi çekilmesi, özellikle memeleri hassas kadinlara önerilmektedir. Menopoza girmemiş olgularda adet bitimini takip eden hafta, hormonal nedenlerle memelerin şişliği en alt düzeydedir ve sıkıştırmadan kaynaklı hassasiyet de en az düzeyde olacaktır. Teknik açıdan da bu periyotta çekilen mammogramlar daha iyi görüntü ile tanısal açıdan daha başarılıdır. Bu sebeplerden dolayı herhangi özel bir durum olmadikça, mamografi çekiminin, adetin bitimini takip eden haftada yapılması önerilmektedir.

Mamografi çekimi nasıl yapılır ve süreç nasıl işler?

Mammografi hastanın hastaneye yatmasını gerektirmeden ayakta yapılabilecek bir tetkiktir. Çekim odasına geldiğinizde röntgen teknisyeni belinize kadar soyunmanızı isteyecektir. Mamografi çekilirken meme iki levha arasında sıkıştırılır ve istisnai durumlar dışında her meme için iki ayrı planda olmak üzere toplam 4 kez film çekilir. İnceleme sırasında en önemli nokta memenin yeterince sıkıştırılmasıdır. Yeterli sıkıştırma ile memenin alacağı radyasyon dozu azalır. Aynı zamanda meme dokusunun üst üste gelen kısımlarının ayrılmasıyla var olan bir kitle gözden kaçmamış olur ve yalancı kitle görünümleri kaybolur.

Memenin sıkıştırılmasına bağlı basınç ve ağrı hissedilebilir ancak bu ağrı acı verecek düzeyde değildir. Eğer acı duyulursa mammografi teknisyeni durumdan haberdar edilmelidir. Hastanemizde olduğu gibi yeni kuşak mammografi cihazları da bu acıyı en düşük düzeyde tutacak baskılamayı sağlayan sensörler barındırmakta olup şutlamayı takiben sıkıştırma da anında sonlanmaktadir.

Görüntünün net ve yeterli olduğundan emin olmak için, film işlenirken hastanın maksimum 10-15 dakika kadar beklemesi istenecektir. Radyoloji uzmanı hekim mammogramları inceledikten sonra çekimin sonlandırılmasına karar verecektir.

İstisnai durumlarda ek mammografi çekimi ya da ultrasonografi gibi ek incelemelere gerek duyulabilir.

Sonuçlar hakkında bilgilendirilecek miyim?

Çekilen filmler çekimden sonra size belirtilecek sürede raporu ile birlikte verilir. Rutin dışı bir durum olduğunda radyologunuz sizi ve takibinizi üstlenen klinisyeni bilgilendirecektir. Sonucu sizi yönlendiren doktorunuza izlem ve tanınızla ilgili bilgi almak için en kısa zamanda gösteriniz.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>