Karın Duvarı Fıtıkları

Cerrahi kliniklerinde en sık tedavi edilen hastalıkların bir bölümünü karın duvarı fıtıkları (hernileri) oluşturur.Karın içi organ ve dokularının karın zarından (periton) oluşan bir

kese içerisinde karın duvarındaki zayıf bir bölgeden veya yırtıktan dışarı doğru çıkmasını karın duvarı fıtıkları olarak tanımlıyoruz.Yaklaşık olarak toplumun %2 sinde fıtık olduğu düşünülmektedir.En sık görülen tipi KASIK fıtıklarıdır.Kasık fıtıkları erkeklerde kadınlara göre 25 kat daha fazla görülürken göbek fıtığı ve uyluk fıtığı kadınlarda daha fazla görülür.Fıtıklar çeşitlerine göre kabaca şu şekilde sınıflandırılabilir.

1-Kasık Fıtıkları (İnguinal Herniler):En sık görülen fıtık tipidir.2 ayrı çeşidi vardır.
a-İndirekt Kasık Fıtığı:Kasık kanalı boyunca fıtık dışarıya doğru oluşmuştur.Genellikle doğumda kanal açık kalmış veya kapanma tam olmamıştır,bu nedenle doğumdan itibaren erken yaşlarda,genç yaşta ortaya çıkarlar.

b-Direkt Kasık Fıtığı:Fıtıklaşma kasıktaki kanalın arka duvarındaki zayıf alandan meydana gelir.Doğumsal değildir,yaş ilerledikçe karın duvarındaki zayıf alandan dışarıya doğru oluşur.

c-Uyluk Fıtığı (Femoral Herni):Kasık atardamarının hemen altında uyluk bölgesinde gelişir.Kadınlarda daha sık görülür.

2-Epigastrik Fıtık:Karın orta hattında göbeğin üzerinde gelişen fıtıklardır.

3-Ameliyat Kesi Yeri Fıtıkları (İnsizyonal Herniler):Daha önce ameliyat olunan kesi yerlerinde ortaya çıkan fıtıklardır.Ameliyat iyileşme döneminde infeksiyon gelişen,şişmanlık,akciğer hastalıkları olan hastalarda daha sık fıtıklaşma olur.Karın ameliyatı olan her 10 hastadan birinde insizyonal herni gelişir.

4-Göbek Fıtığı (Umblikal Herni):Göbek deliğinden dışarıya doğru olan fıtıklardır.Kadınlarda doğum yapmaktan dolayı ve sişmanlarda daha sık görülür.Fıtık oluşumu için özellikle hastanın dokusunda bir zayıflık olması gerekir.Buna ek olarak;sürekli
öksürük,sigara içimi,kabızlık,şişmanlık,ağırlık kaldırılması,ağr iş yapmak ve idrar yaparken zorlanmaya neden olan prostat büyümesi gibi durumlar fıtık oluşumunu kolaylaştırır.

Belirtileri:En önemli belirti,fıtığın olduğu yerde ıkınmakla,öksürmekle büyüyen,yumuşak bir şişliğin
olmasıdır.Hastalar bu şişliğin ilk oluşumunda ağrıdan da söz ederler.Ağrı zamanla azalır ancak şişlik
giderek büyür.Eğer hastalarda fıtık kesesi şıkışır ve fıtık boğulması denilen durum oluşursa ağrı çok
şiddetlidir ve hasta fıtık kesesini ittiği zaman şişlik küçülmez,fıtık içeri gitmez.

Fıtık Tedavisi:Fıtık onarımı cerrahi tedavi ile yapılır.Fıtığın oluştuğu yırtık,delik veya zayıf alan cerrahi olarak onarılır. Cerrahi tedavide AMAÇ;hastanın fıtığını en rahat,güvenilir şekilde olabildiğince ağrısız onarıp, hastanın normal günlük yaşantısına en çabuk şekilde dönmesini, nüks gelişmeksizin sağlamaktır.Geçmiş yıllarda bu onarım defektin direkt olarak dikilip,onarılması şeklinde yapılırdı.

Bu onarım esnasında ister istemez meydana gelen gerginlik ve onarım sırasında kullanılan dikişler yeni bir fıtık oluşumunun zeminini hazırlar nüksler şimdikinden çok daha sık görülürdü.Son 20 yıl içerisinde fıtık onarımında yama materyali (mesh) kullanımı ile bu problemler sona ermiştir.Günümüzde yama teknolojisindeki gelişmelerle yama reddi ve infeksiyon gibi olası problemler artık giderilmiş ve yama materyali ile gerilimsiz (tension free) onarım SEÇKİN tedavi yöntemiİ olmuştur.

Yama materyalleri ileri teknoloji ile üretilmiş çeşitli maddelerden yapılmışlardır.Teknolojik gelişmelerle
ideale en yakın yama günümüzde polipropilen yama materyali olarak kabul edilebilr.Bu materyal sadece
kendi direnci ile onarım sağlamaz,hastanın kendi dokuları ile büyünleşip bağ dokusu oluşumunu sağlar ve
direnci kalıcı kılar.

Cerrahi tedavide 2 ayrı yöntemle tedavi sağlanır.
1-Açık Yöntem:Fıtığın olduğu yere yapılan 4-5 cm.lik bir kesi ile fıtığa ulaşılır.Fıtık kesesi yapışıklıkları giderilip fıtık içeriği batına gönderildikten sonra uygun büyüklükte yama materyali ile onarım yapılır.Açık ameliyatların genel anestezi yanında spinal,epidural ve lokal anestezi ile yapılabilr olması avantajdır.Ayrıca hastaya olan maliyeti daha düşüktür.

2-Kapalı Yöntem:Laparoskopik olarak yine açık ameliyatta olduğu gibi yama kullanılarak yapılır.Sadece genel anestezi ile uygulanabilir.Kesinin açık ameliyata göre küçük olması avantajdır.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>