Kalp Hastalıkları Check Up

Ülkemizde son yıllarda kalp hastalıklarında gözle görülür bir artış meydana gelmektedir. Kalbiniz bizim için değerlidir .Sevdiklerinizin yanında daha uzun kalmak için  düzenli kalp muayeneleri ile kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Kalp Hastalıkları Check-up

 

 • Kardioyoloji Muayenesi
 • Teleradyografi
 • Elektrokardiogram (EKG)
 • EKO
 • Holter
 • Efor testi
 • Tam Kan ( Hemogram)
 • AKŞ (Glukoz)
 • Üre
 • Kreatinin
 • T.Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • Homosistein
 • Lipoprotein a
 • Sedimantasyon
 • Tam İdrar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>