Kalp Hastalıkları Belirtileri

Kalp Hastalıkları Belirtileri

Kalp hastalıkları başladığında çeşitli belirtiler oluşmaktadır. Bu belirtilerle doktora başvurulması hastalığın erken teşhisi sağlayarak, geri dönüşümsüz durumlar oluşmadan tedaviyi sağlayabilir. Bu belirtileri kalbin pompa fonksiyonunu yapamaması ya da yaparken karşılaştığı anormallikler ve bu anormallilerin vücut alarm sistemini çalıştırması oluşturur. En sık görülen belirtiler: nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı, ayaklarda şişlik, baş dönmesi-bayılma, morarmadır.

Nefes darlığı (dispne): Nefes almakta zorluk. Kalp hastalıklarında görülmekle birlikte akciğer hastalığı, kansızlık, psikolojik bozukluklar gibi başka birçok hastalıkta da görülür. Kalp hastalıklarının başlangıcında sadece yoğun eforla nefes dalığı olurken giderek daha az eforla ya da istirahatte de nefes darlığı olabilir. İstirahatte kalp daha yavaş çalışarak ihtiyacı sağlarken efor durumunda ihtiyacın artması oranında kan pompalayamaması bu kanın akciğer sahalarında birikmesi sonucu nedeniyle olur. Kalbin pompa fonksiyonundaki yetersizlik nedeniyle oluşur. kalp yetersizliğinin en sık görülen semtomudur. Bazı kalp yetersizliği hastaları yastık sayısını artırılarak geceleri nefes darlığını azaltmaya çalışırlar.

Göğüs ağrısı (angina pektoris): Kalbi besleyen damarlarda oluşan bir darlık ya da tıkanıklık, kalp zarı iltihabı ya da kalp boşluklarındaki ani gerilmeler göğüs ağrısına yol açar. Kalp kası iltihabı (myokardit), kalp zarı iltihabı perikardit, safra kesesi taşları, mide ve yemek borusu, akciğer ve aort damar hastalıklarında bazen de boyun yada omuz bölgesi kas iskelet sistemi rahatsızlıkları göğüs ağrısına yol açar. Kalp damarlarındaki darlık ya da tıkanıklık nedeniyle yeterli kan gelmeyen bölgedeki beslenme bozukluğu bir alarm sistemi olan ağrı sinirlerinin uyarılmasına yol açar. Kalp damar darlıklarında (koroner arter hastalığı) görülen kalp ağrısının belirli özellikleri vardır.

Göğüs kemiği arkasında hissedilme ve sol kol, boyun ya da çeneye yayılma,

Baskı, sıkışma ya da yanma şeklinde hissedilme,

Efor ya da sinirlilikle artma istirahatle ya da nitrat denilen ilaçlarla azalma,

Kısa süreli devam etme (1-10 dakika kadar)

Koroner arter hastalığı halen Dünya’daki en sık ölüm nedenidir. Koroner kaynaklı göğüs ağrısı başlayan hastaların yaklaşık % 30’u iki ay içinde kalp krizi geçirmektedir. Göğüs ağrısı başladığında doktora başvurulması koroner arter hastalığının teşhis ve tedavisinin yapılmasını sağlayarak ölümlerin azaltılmasına katkı sağlar.

Çarpıntı: Kalp atımının farkındalığı olarak tanımlanabilir. Bu farkındalık kalp atımında düzensizlik, tekleme, hızlanma ya da yavaşlama şeklinde olabildiği gibi bazende göğüs kafesimden çıkacakmış gibi diye tarif edilen güçlü vuru şeklindedir. İstirahate geçmekle, sol yana yatmakla ya da eforla hissedilebildiği gibi ruh hali ile (heyecan, sinirlilik) de ilişkili olabilmektedir. kan basıncı yüksekliğinde de hissedilebilmektedir. Bazen baş dönmesi, göğüs ağrısı, nefes darlığı ya da bayılma eşlik edebilmektedir.

Çarpıntı temelde üç farklı şekilde gruplandırılabilir.

Kalp ritminde ve hızında herhangi bir farklılık olmaksızın kan basıncı yüksekliği ya da ruh hali ile ilişkili çarpıntı. bu durumda kalp daha kuvvetli kasılabilmekte ama kalp ritmi ya da hızında herhangi bir anormallik saptanmamaktadır.

Kalp ritminde herhangi bir bozukluk olmaksızın kalp hızında azalma ya da artmanın olduğu çarpıntı.

Kalp ritminde tekleme ya da duraklama olduğu geçici ya da kalıcı olan hız bozukluğunun eşlik edebildiği çarpıntı.

Çarpıntı subjektif bir semptom olduğundan objektif olarak gösterilmesi için elektrokardiyografi ya da uzun süreli kalp ritim kaydediciler (holter ya da event recorder) ile saptanması gereklidir.

Ayaklarda şişlik (ödem): bacak-ayaklarda sıvı bir birikimi olarak tanımlanabilir. Vücuttaki toplam sıvıda bir artış olması durumunda oluşur. kalp yetersizliğnde sık görülür. Böbrek hastalıkları, hipertansiyon, bazı tiroid bezi hastalıkları gibi durumlarda da görülebilir. Sabah daha az olabilirken akşamları artış görülebilir. Karaciğer hastalıklarında daha çok karında şişlik görülebilir. Kalp yetersizliğinin geç bulgularından biridir.

Baş dönmesi-bayılma (senkop): başdönmesinin bir çok sebebi olmakla birlikte esas mekanizma beyin kan akımında olan uygunsuzluktur. kan akımındaki kısa süreli yetersizlik bazen sadece başdönmesine yol açarken bazende senkopa yol açar, senkop geçici bilinç kaybıdır. kalbin ritim bozukluğu ya da yetersiz kan pompalaması (kısa süreli bir kaç saniye bile) beyin kan akımının bozulmasına yol açar. diğer organlar kısa süreli kan akımı durması ya da azalmasına belirgin tepki vermezken beynin tepkisi çok bedaha kısa sürede görülür. kalp hızı ve kalbin oluşturduğu kan atım miktarı sinir sistemi tarafından otomatik olarak kontrol edilir. Ani gelişen bazı anormallikler bu otomatik kontrol mekanizmasında nadiren bir çeşit kısa devre oluşturabilir örneğin kalbin kuvvetli kasılma uyarısı sonrası kuvvetli bir vuru yapmaya çalışması ancak bu sırada kalbe dönen kan miktarında geçici bir azalma varlığı kalbin duraklamasını tetikleyerek bayılmaya yol açar. bu kısa devreler için çeşitli tetikleyiciler gereklidir. bunlara göre de vazomotor senkop, pozisyonel senkop, efor senkopu, miksiyon (işeme) senkopu gibi isimlendirmeler yapılır.

Siyanoz (morarma): Deri, dudak, dil, damak gibi bölgelerin mavimsi mor bir renk alması şeklinde tanımlanır. efor sırasında ya da soğuk havaya maruz kalındığında farkedilebilir. kandaki oksijenin azalması nedeniyle oluşur bu azlık ya bir dolaşım-solunum anormalliğine ya da dokular tarafından aşırı tüketimine bağlı olarak görülür. doğumsal kalp hastalıklarında ve bazı kapak hastalıklarında görülür.

Kalp Hastalıkları ve Belirtileri Hakkında Detaylı Bilgi ve Kardiyoloji Polikliniği Randevusu için Bizimle İletişime Geçin!Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>