İyi Huylu Prostat

iyi-huylu-prostat-büyümeleri

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMELERİ VE TEDAVİLERİ

Prostat, mesanenin (idrar kesesi) alt kısmında, üretranın (idrar kanalı) etrafına yerleşmiş ceviz şeklinde  bir bezdir .  Üreme ve işeme ile ilgili fonksiyonları vardır. Prostat semen (meni) sıvısının bir kısmını oluşturur ejakülasyon sırasında semenin dışarı atılmasına yardımcı olur. Sağlıklı bir prostat, yaklaşık olarak iri bir ceviz büyüklüğündedir ve hacmi 15-25ml’dir.  İyi huylu prostat büyümesi  yaşlı erkeklerde sıklıkla görülen bir durumdur. Yaşlanmayla birlikte erkeklerde oluşan hormonal değişikliklerle ilişkilidir. İyi huylu prostat büyümesi  prostat kanserine dönüşmez ancak prostat kanseriyle beraber görülebilir. Kırklı yaşlardan sonra prostat bezi büyümeye başlar. 60’lı yaşlara ulaşan erkeklerin yaklaşık %50’si prostat büyümesi ile ilgili şikayetler yaşar. Prostat idrar kesesinin çıkışında yerleştiği ve içerisinden idrar kanalı geçtiği için prostat büyümesinde  idrar ile ilgili şikayetler olacaktır. Zor idrar yapma, idrardan sonra rahatlayamama, idrarın bir seferde bitirilememesi, kesik kesik işeme, idrarın tazyiğinde azalma ve sık idrar yapma, geceleri idrara kalkma,  acilen tuvalete koşma, en sık görülen şikayetlerdir. Bu şikayetler başka hastalıklarda örneğin şeker hastalığı idrar yolu enfeksiyonu, idrar söktürücü ilaç kullanımı,  mesane kanseri, idrar kesesinin sinirsel bozuklukları, idrar yolu darlıkları   vs görülebilir. Bu nedenle  öncelikle bu şikayetlerin sebebinin ortaya çıkartılması gerekir. Hastamızda bu şikayetlerin prostat büyümesine bağlı olduğuna karar verirsek tedaviye başlamamız gerekir.

İyi Huylu Prostat Hastalığının Tedavisi

A) Cerrahi Olmayan Tedaviler

Alfa-blokörler: Mesane boynu ve prostatta yer alan düz kas yapılarını gevşeterek idrar kanalının genişlemesine neden olurlar. Yan etkiler arasında kan basıncında düşme görülebilir.
5-Alfa reduktaz inhibitörleri:Testosteronun aktif hali olan dihidrotestosteron’a (DHT) dönüşümünü engelleyerek etki ederler. Bu yolla prostatın küçülmesini sağlayarak ameliyat gereksinimini azalttıkları  bildirilmektedir. 40 ml üzerindeki  prostat büyümelerinde tavsiye edilir. Genelde Alfa-blokörler ile beraber kullanılırlar. Yan etkileri arasında cinsel istek kaybı, sertleşme problemleri, memelerde büyüme ve hassasiyet  sayılabilir.
Fosfodiestaraz 5 enzim inhibitörleride özellikle sertleşme problemleri olan hastalarda kullanılabilir.

B) Cerrahi Tedaviler

Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TURP):T iyi huylu prostat büyümesinin  cerrahi tedavisinde altın standarttır. Dünyada en çok uygulanan yöntemdir. Bu yöntemde prostat dokusu şeritler halinde kesilir ve dışarıya çıkartılır. Operasyon sonrası idrar yolundan bir kateter konularak 2 gün süreyle bırakılır.

Greenlight Lazer :Lazer ışınıyla prostat dokusunun  buharlaştırılması sonucu idrarın  akışına izin verecek bir kavite  oluşturulmaktadır. Ameliyat sonrası patolojik inceleme için doku çıkartılmadığı için bu yöntem öncesi tüm hastaların mutlaka prostat kanseri yönünden incelemelerinin yapılmış olması gerekir.

Prostat Büyümesi ve Tedavi Yöntemleri Hakkında Detaylı Bilgi ve Randevu için Bizimle İletişime Geçin!Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>