Hipertansiyon

HİPERTANSİYON

Kan dolaşımı belirli bir basınç altında olur. Kan basıncının normal sınırları diyastolik 89 mmHg ve sistolik 139 mmHg’dır. Kan basıncı düşüklüğü (hipotansiyon) yetersiz beslenmeye yol açarak baş dönmesi ve bayılma gibi oluşturur. Kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon) çeşitli rahatsızlıklar (baş ağrısı, çarpıntı), damarlarda hasarlanma ve kalp yetersizliği, felç, böbrek yetersizliği vb. gibi hastalıklara yol açar.

Hipertansiyon toplumda çok yaygındır. Yaşlanmayla sıklığı artar. Ailede hipertansiyon olması, tuzlu beslenme, şişmanlık, beslenme içeriği, sigara ve alkol tüketimi ile ilişkilidir. Hipertansiyon hastalarının yaklaşık %95’inde altta yatan bir hastalık saptanamaz. Hastaların % 5’indeyse çeşitli endokrin hastalıklar, böbrek hastalıkları ve aort koarktasyonu gibi sebepler bulunur. Bu hastalıkların tedavisi genellikle hipertansiyonu da düzeltir. Altta yatan bir hastalık belirlenemezse, kan basıncının davranış ve ilaç tedavileri ile kontrol altına alınması gereklidir.

Kan basıncı yükseldiğinde oluşan baş ağrısı, çarpıntı gibi rahatsızlıklar aslında vücut alarm sistemidir. Alarmın sık sık çalması bir müddet sonra duyarsızlaşmayı ya da alarm hassasiyetinin azalmasına yol açmaktadır. Hipertansiyon tedavi edilmediğindeyse rahatsızlıklar ancak daha yüksek kan basıncı düzeylerinde olmaktadır. Bu durumda hastalar kan basıncının normal olduğunu sanmakta ve bu tansiyon benim için normal demektedir. Bu hastalarda tedavisiz hipertansiyonun kalp, beyin, böbrek, göz hastalıkları yaptığı bilinmektedir. Düdüklü tencere yüksek basınçla yemeklerin erken pişmesini sağlarken yüksek kan basıncı da damarların erken yaşlanmasına yol açar.

Hipertansiyon Tanı ve Tetkikler

Kan basıncının bedensel ve psikolojik bozukluk olmaksızın doğru teknik ile iki kez yüksek bulunması hipertansiyon teşhisi koydurur. Tansiyon aletlerinin kalibrasyonunun yapılması da ayrıca önemlidir. Ayrıca hipertansiyon teşhisinin doğrulanmasında ve takibinde evde 24 saat kan basıncını otomatik ölçen-ambulatuvar kan basıncı cihazı ölçümleri önerilmektedir.

Hipertansiyonun varsa nedenini belirlemekve çeşitli organlarda bozukluğa yol açıp açmadığını belirlemek için EKG, kan ve idrar incelemeleri ve ekokardiyografi gibi tetkiklerin yapılmalıdır.

Hipertansiyon Tedavisi

Kan basıncının normal sınırlarda tutulması hipertansiyon tedavisinin esasıdır. Mutlaka ilaç başlamak gerekmeyebilir. Şayet kan basıncı kontrolü davranışsal önlemlerle sağlanırsa düzenli kan basıncı takibi ve kontroller yapılması şartıyla ilaç başlamak şart değildir. Mesela şişman bir hipertansiyon hastası zayıfladığında kan basıncı normal sınırlara inerse ilaç tedavisi verilmeyebilir.

Davranışsal önlemlerle kan basıncı kontrolü sağlanamıyorsa ilaçlarla kan basıncı kontrolü sağlanmalıdır. İlaç kullanmakla tedavi olmak aynı şey değildir. İlaç kullanıldığı halde kan basıncının normal sınırlara indirilemiyorsa tedavi olunmuyor ya da yeterli fayda sağlanamıyor demektir.

Tek ilaçla kan basıncı kontrolü kullanılan sağlanamıyorsa ilaç değişikliği ya da ikinci ilaç eklenmesi yapılmalıdır.

Hipertansiyon hastasında;

- Tuz tüketiminin azaltılması, yemek ve salatalara ilave tuz kullanılmaması, tuz (sodyum) içeriği yüksek gıdalardan kaçınılması (turşu, sirke, soda gibi)

- İdeal ağırlığın sağlanması (şişmansa kilo verilmesi)

- Potasyumdan ve liften zengin gıdaların günlük beslenme içeriğindeki oranının artırılması

- Sigara kullanımı varsa bırakılması

- Alkol alımının azaltılması ya da bırakılması

- Düzenli egzersiz yapılması (kontrol altında olmayan hipertansiyonda egzersiz kan basıncını daha da yükseltebileceğinden kan basıncı kontrolü ile birlikte egzersize başlanması uygundur)

kan basıncının düşmesini sağlayacak davranışsal önlemlerdir.

Hipertansiyon Teşhis ve Tedavisi Hakkında Detaylı Bilgi ve Kardiyoloji Polikliniği Randevusu için Bizimle İletişime Geçin!Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>