GözCerrahisi

 

İris çıkarma (iridektomi)Bir iris parçasının, yalnızca iris tabanında (çevresel iris çıkarma) ya da kökünden gözbebe-ğine kadar tümüyle bir bölgede çıkarılmasıdır. Saydam tabaka gözakı sınırında (limbus) küçük bir keşiden sonra, iris, bir kıskaçla göz dışına çekilir ve makaslarla kesilir. Yapılan birkaç dikiş, kesi yerinin kapanmasını sağlar.İris çıkarma, çeşitli ameliyatların (katarakt, glokom, bütün katları içeren saydam tabaka aktarımı) bir bölümüdür. Açı kapanmasıyla oluşan glokomda ve gözbebeği tıkanıklığı olan bazı uvea iltihaplarında tek başına yapılması gerekebilir.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>